Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Štipendium Radislava Matuštíka je tu od roku 2004?

Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB

Autori: Jana Luková, Martina Vyskupová
Cena: 8 €
Vydavateľ: GMB, 2013

O publikácii

 

Galéria mesta Bratislavy pripravila v roku 2013 výstavný projekt Ave Mária, v ktorom sa orientuje na prezentáciu svojich zbierok starého umenia v kontexte mariánskej ikonografie. Projekt je koncipovaný do dvoch častí — v prvej sa stretávame s príbehmi zo života Panny Márie, tematicky prepojenými aj s kristologickými cyklami a Jozefovým príbehom, v druhej sa zaoberáme rôznymi výtvarnými podobami a ikonografickými typmi Máriinho uctievania. Z pôvodného výberu asi štyristo diel s touto tematikou sa kurátorky Jana Luková a Martina Vyskupová sústredili najmä na autorské, provenienčné a typologické spracovanie diel maľby, sochy, kresby a grafiky. Výskum priniesol mnoho nových zistení, ktoré tu verejnosti prezentujeme prvýkrát.

 

The Bratislava City Gallery, presented in 2013 the exhibition project titled Ave Maria presenting our collections in the context of Marian iconography. For the purpose of this publication, we have managed to process nearly two hundred paintings, sculptures and prints from the early 16th century to the turn of the 20th century. The project consists of two parts: the first part focuses on the life of the Virgin Mary, and the second part deals with different representations and iconographic types ofher cult. The selection was conditioned by the contents of our collections as well as by the current possibilities of their presentation. We have deliberately focused on authors, provenience and typology of artworks, without the analysis of a broader iconographic context. Our aim is to contribute, based on new information.

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Vietor
Autor: Jaroslav KOČIŠ
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.