Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

TAJOMSTVÁ UMENIA | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

TAJOMSTVÁ UMENIA

Galéria mesta Bratislavy od septembra pripravuje nové programy pre seniorov TAJOMSTVÁ UMENIA, zamerané na hlbšie poznávanie sveta umenia.

Programy, venované vybraným témam a osobnostiam starého a súčasného umenia sa budú konať raz mesačne, vždy vo štvrtok so začiatkom o 14.00 h.
Ponúkajú aktívne a tvorivo strávený čas v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB, spojený s oddychom a vzdelávaním.


Tešíme sa na Vaše návštevy!

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.