Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Nedeľné matiné - TRIO NÉTÉ | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Nedeľné matiné - TRIO NÉTÉ

N E D E Ľ N É   M A T I N É

M I R B A C H O V   P A L Á C

Františkánske námestie 11
B r a t i s l a v a           

15. januára  2012  o 10. 30 hod.
TRIO NÉTÉ

(Česká republika)

Vlastimil  F L A J Š I N G R, gitara
Anna  S L E Z Á K O V Á, gitara
Ďusi  B U R M E Č, gitara

P r o g r a m

Pavel Josef Vejvanovský,  Thomas Morley,
John Dowland,
Miloš Štědroň,  Milan Novák, Bohuslav Martinů, Erik Satie

Koncert sa koná v spolupráci s Českým centrom v Bratislave

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.