Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stolár, ramár - na hlavný pracovný pomer | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy vydáva detských sprievodcov k výstavám?

Stolár, ramár - na hlavný pracovný pomer

 

Galéria mesta Bratislavy prijme do pracovného pomeru uchádzača v produktívnom veku ako  aj

v starobnom dôchodku na hlavný pracovný pomer na  dobu určitú na nasledovnú pozíciu:

 

Stolár, ramár -  na hlavný pracovný pomer.

Hlavná činnosť spočíva v rámovaní, konzervovaní a úprave rámov zbierkových predmetov. Zhotovuje podrámy pre reštaurátorov, parketáž  pre umelecké diela a iné potrebné práce pre reštaurátorov a kurátorov a ostatné práce podľa pokynov svojho nadriadeného.

 

Uchádzači sa môžu hlásiť na tel. č. 02/54431556, kde dostanú bližšie informácie, alebo si doručiť žiadosť s profesijným životopisom osobne , prípadne e_mailom

Nástup :  22. 8. 2011

 

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.