Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Panna Mária ako matka Vykupiteľa | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Dielo mesiaca september

Stredoeurópsky maliar

Panna Mária ako matka Vykupiteľa


Stredeoeurópsky maliar (?): Panna Mária ako matka Vykupiteľa

Pred polovicou 18. storočia. Olej, plátno, 123 x 87 cm. Zbierka Galérie mesta Bratislavy, inv. č. A 805. Reštaurovala Anna Gregová v rokoch 2002 – 2005.

Do zbierok GMB sa obraz dostal ako súčasť kolekcie malieb získanej prevodom z bratislavského Mestského múzea v roku 1959. O staršej proveniencii toho vieme málo, múzeum obraz zakúpilo od tunajšej starožitníckej firmy Kohn v roku 1936, pravdepodobne môže ísť o predmet z niektorého z tunajších kláštorov.

Maľbu, pôvodne označenú len ako Madona s dieťaťom, radíme v našej zbierke medzi kvalitnejšie práce s náboženským námetom; vzhľadom na rozmery nebola vytvorená ako predmet osobnej devócie, ale bola skôr určená na výzdobu sakrálneho objektu či k nemu prislúchajúcim priestorom. Už na prvý pohľad nás zaujme svojou obsahovou stránkou: polpostava Panny Márie pridŕžajúcej stojaceho Ježiša je umiestnená na polmesiaci položenom na oblakoch, autor z cípov mesiaca a zvlnenej nápisovej pásky s textom vytvoril akési dynamické lemovanie figúr, čím sa – podobne ako vlejúcou šatkou Madony – snažil oživiť strnulú a plošne pôsobiacu priestorovú kompozíciu. Neforemne a hrubo v tejto súvislosti pôsobí veniec dvanástich hviezd, ktoré postavy obklopujú, scénu završuje holubica predstavujúca Ducha Svätého, nesúca prsteň, a v rohoch dvojice hlavičiek putti, ktoré so strnulým výrazom hľadia na ústredný motív. Vzhľadom na zobrazovaný námet dominuje chladná svetlomodrá farba a rôzne tóny sivej, čo ešte podtrhuje statický výraz diela. Maliar podľa tradície zobrazil Máriin plášť v tmavomodrej, akcent je vo farebnej kompozícii daný len na Ježišov svetločervený plášť. Vyzdvihnúť môžeme autorovu snahu o jemnú modeláciu tváre a ruky Márie či detailov na Ježišovom odeve a ich sviežo pôsobiaci inkarnát. 

Čo sa týka problému umeleckej originality, nepodarilo sa nám doposiaľ nájsť autorské či blízke tematické analógie alebo grafickú predlohu. Jednou z ciest, ktorá nás pri výskume doviedla k lepším výsledkom, bola nová ikonografická analýza diela, vďaka ktorej vieme, že ide o motív Panny Márie ako matky Vykupiteľa. Svedčí o tom zobrazenie malého Ježiša, ktorý nie je predstavený ako bezbranné dieťa, ale v postoji a odeve dospelého, a jeho atribúty – kríž a tŕňová koruna – odkazujú na jeho poslanie. V naplnení Božieho plánu zohrala Panna Mária výnimočnú úlohu, čo dokazujú aj mnohé prefigurácie a proroctvá – v kontexte nášho diela s nimi súvisia časti citátov z piesne Šalamúnovej – nad Máriinou svätožiarou je to text ELECTA UT (SOL), čiže skvejúca sa ako (slnko) a na spodnej časti cípu mesiaca zas PULCHRA UT (LUNA), krásna ako (mesiac). Nie je samozrejme náhoda, že maliar nápisy umiestnil na tieto konkrétne dva symboly. Na nápisových páskach je zasa citát z 12. kapitoly knihy Zjavenia (nazývanej aj Apokalypsa) IN CAPITTE EIUS/CORONA STELLARUM/DUODECIM – „... na hlave veniec dvanástich hviezd...“. Vízia ženy odetej slnkom z pera evanjelistu Jána je stotožňovaná práve s Pannou Máriou. Titul Mater Salvatoris je jedným z pomenovaní Márie pri jej vzývaní v loretánskych litániách – mariánskej modlitbe, ktorej jednu z najstarších latinských verzií poznáme už z roku 1200. O šírenie litánií sa do veľkej miery zaslúžil aj jezuitský svätý Peter Canisius, ktorý ich v tlačenej podobe distribuoval a zavádzal v kolégiách, v ktorých mal vplyv (vo Viedni sa tak stalo v roku 1561). Je možné, že autor obrazu použil jednu z predlôh litánie ako východisko kompozície k nášmu dielu.

Obraz Panna Mária ako Matka Vykupiteľa majú návštevníci galérie možnosť vidieť do 3. novembra 2013 na výstave Ave Mária na 2. poschodí Mirbachovho paláca (otvorené denne okrem pondelka od 11.00  do 18.00 h).

 

Výber z literatúry:

Luková, Jana – Vyskupová, Martina: Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB. Bratislava 2013.

Bäumer, Remigius – Schefczyk, Leo (eds.): Marienlexikon. St. Otilien 1988 – 1994.

 

« predošlé
Dielo mesiaca August 2013
Archaické zrkadlo
Autor: Marián Čunderlík
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Október 2013
Lebensraum (The Economist)
Autor: Marcel Mališ

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.