Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Sýta knižnica | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Dielo mesiaca september

Roman Ondák

Sýta knižnica


 

Jesenné obdobie prináša so sebou nostalgiu za kredencom babičky a policami plnými zaváranín a konzerv

Roman Ondák sa narodil v roku 1966 v Žiline. V rokoch 1988 – 1994 študoval na VŠVU v Bratislave. Absolvoval študijný pobyt na Accademia di Belle Arti v Perugii (1991), vo Švajčiarsku a na Slippery Rock University v Pennsylvánii v USA (1993). Rozhodne je najuznávanejším slovenským výtvarným umelcom, ktorý vystavoval v najznámejších svetových galérií, napr. v Tate Modern (It Will All Turn Out Right in the End, 2006), v The Museum of Modern Art, New York (Measuring the Universe, 2007) atď.
     Ondák patrí do generácie vstupujúcej na umeleckú scénu v 90. rokoch 20. storočia, ktorý sa svojou tvorbou výrazne presadil aj v zahraničí. Je zástancom neokonceptuálnych tendencií a svoje nápady a koncepty realizuje všetkými prístupnými spôsobmi, využívajúc médium najvhodnejšie na pretlmočenie ideí. Venuje sa kresbe, inštalácii, videozáznamu, performance a rôznym zásahom do prostredia. Od začiatku svojej tvorby pracuje s fenoménom knihy ako nositeľom kultúrnych hodnôt a poznania. V prvej dekáde tvorby sa hlavným predmetom diel stáva kniha náučná a filozofická. K dielam pristupuje s (pseudo)vedeckosťou podnietenou snahou o hlbšie preskúmanie vecí a udalostí, za hranicami prvoplánového javu. Výsledky bádania však ostávajú zakódované a na dešifrovanie hodnôt a obsahov je potrebná účasť diváka. Ondákovi nechýba irónia, spočívajúca napríklad v jeho záľube v kuriozitách alebo v bizarných vizuálnych paralelách. V prvej dekáde 21. storočia pracuje najmä so živými ľuďmi (Dobré pocity v dobrých časoch, 2003) a živou prírodou (Loop, 2009, 53. Bienále v Benátkach), pričom skúma hranice reality a hranice možností intervencií do reality. Pracuje s fenoménom múzea ako konvenčne vymedzeného priestoru, kde sa mení zvyčajný spôsob ľudského vnímania.
     V diele Sýta knižnica Ondák umiestnil do kredenca plechovky s nálepkami uvádzajúcimi tituly filozofických kníh. Kus nábytku zbavil pôvodného účelu, umiestnil ho do nového kontextu muzeálneho prostredia (odkaz Duchampa) a reinterpretoval ho v nových vizuálnych a významových súvislostiach. Samozrejme, konceptuálny autor už nerieši rôzne naznačené roviny a vrstvy na úrovni  nastolených otázok, a tak ich zodpovedanie ostáva provokatívne na divákovi: konzervované umenie a myslenie v konzervovanom muzeálnom prostredí, dedičstvo a aktuálnosť posolstva poznania, kníh, predmetov a kolektívnej i individuálnej pamäte i spomienok, „zníženie“ najväčších svetových mysliteľov na úroveň konzumu vo forme jedla nižšej kvality, konzervy, málo prístupnej, avšak predsa trvácnej, a naopak, pozdvihnutie banálnosti, všednosti na stupeň hodný zachovania, teda prevrátenie, resp. bagatelizovanie hodnôt a pod.

Zsófia Kiss-Szemán

Proveniencia: Dielo Sýta knižnica sa dostalo do zbierok GMB v roku 2002 kúpou od autora.
Literatúra: BURAN, D. – MÜLLEROVÁ, K. (ed.): Slovenská národná galéria. 111 diel zo zbierok. SNG – Slovart, Bratislava 2008, s. 260; ZABEL, I.: Roman Ondák. „Spirit and opportunity“. [Kat. výst.] Kölnischer Kunstverein, Köln 2004; HEGYI, D.: Roman Ondák. [Kat. výst.] Ludwig Múzeum, Budapešť 1999; RUSNÁKOVÁ, K.: Roman Ondák. Objekty a kresby. [Kat. výst.] PGU, Žilina 1995; RUSNÁKOVÁ, K.: Fyzický/Mentálny. Roman Ondák, Boris Ondreička. Karol Pichler. Peter Rónai. [Kat. výst.] PGU, Žilina 1995.

« predošlé
Dielo mesiaca August 2011
Bežci
Autor: Milan Paštéka
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Október 2011
Koloman Sokol: Kompozícia

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 3. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.