Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Vojenský prijímací list | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Dielo mesiaca september

Joseph Trentsensky

Vojenský prijímací list


Joseph Trentsensky (1794 – 1839): Vojenský prijímací list

1829 až 1840, litografia kolorovaná tušom so zeleným pečatným papierom, 450 x 590 mm,

inv. č. C 7761 „...Herr Joseph Teller...18.sept. 1829“, inv. č. C 8033 „...Herr Joseph Georg...27.dec. 1840“

Obe sú zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho, zakúpené Múzeom mesta Bratislava v roku 1924 zo starožitníctva Kohn a v roku 1961 prevedené do zbierky Galérie mesta Bratislavy.

Reštauroval Mgr. art. Štefan Kocka v roku 2018.

Reštaurovanie grafických listov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 Vojenský prijímací list „Aufnahms-schein“ bol dokladom o prijatí mešťana do služieb Prešporskej mestskej streleckej divízie. Osvedčoval, že zaplatením správneho poplatku vo výške štyri guldeny sa stáva právoplatným členom s povinnosťou nosiť uniformu a plniť rozkazy, ktorý sa dobrovoľne pridáva k vojsku. Veľkoformátová tlač bola svojím prvým významom diplom. Vznikla vo Viedni v litografickej dielni Josepha Trentsenského (9. 8. 1794 – 21. 1. 1839), ktorý spolu s bratom Mat(t)hiasom (30. 8. 1790 – 19. 3. 1868) viedol úspešnú tlačiarenskú dielňu, vydavateľstvo, a dokonca výrobu papiera. Už pri jej založení v roku 1819 je ako majiteľ vedený Joseph, keďže Mathias bol aktívnym dôstojníkom u vojska. Od roku 1922 postupne získal niekoľko privilégií a patentov na rôzne technológie tlače pomocou zrnitých zinkových platní, ktoré nahradili kameň, ako aj patent na knižnú tlač cez rotačné valcové kníhtlačiarne „Zylinder-Druckmaschine“, ktoré umožňovali denne tlač veľkého nákladu. Okrem technického zázemia bol Joseph Trentsensky známy aj obrázkovými albumami, takzvanými Bilderbögen, a obrázkami pre deti a mládež, „Madlbögen“ či „Manndl-Bögen“, ktoré si mohli vystrihnúť, nalepiť na kartón a vyfarbiť. V období biedermeiera boli tieto tlače veľmi populárne, predávali sa na námestí Stephansplatz vo Viedni, odkiaľ sa vyvážali do Nemecka, Ruska, Dunajského regiónu či do Ameriky. Najznámejší a najväčší cyklus diel zobrazoval vojakov a druhy vojska Rakúskej armády (Die Darstellung der k. k. österr. Armee). Vyšiel v tridsiatich šiestich zväzkoch s takmer dvesto zobrazeniami medzi rokmi 1820 až 1823/1824. Po Josephovej smrti v januári 1839 prevzal rodinný podnik jeho brat Mathias a v pozmenenej podobe funguje dodnes.

          Cyklus obrázkov habsburskej armády, ako aj príslušnosť autorovho brata k vojsku dodáva vojenskému prijímaciemu listu autenticitu a svojím prevedením patrí k skvostom zbierky starej grafiky Galérie mesta Bratislavy. V zbierke sa nachádzajú dva kolorované exempláre, oba pochádzajúce zo zbierky známeho talianskeho inžiniera a vynálezcu Enea Graziosa Lanfranconiho (1850 – 1895) (inv. č. GMB C 8033 a C 7761), a jeden nekolorovaný výstrižok z diplomu s vedutovou časťou (inv. č. GMB C 7325). Veľkoformátový diplom bol vytvorený technikou tlače z plochy – „Federlithographie“ perovej litografie a dodatočne bol ručne kolorovaný tušom. Plocha listu je rozdelená do dvoch horizontálne delených polí. V jej hlavičke je pohľad na Prešporok z južného brehu Dunaja s mostom Karolíny Augusty, postaveným v roku 1825. Predný plán tvorí južný breh s prevažujúcou zeleňou a opačný breh rieky s panorámou mesta, kde dominuje hrad a dóm, ako aj fasády domov Dunajského nábrežia. V spodnom, širšom poli sú dve úzke postranné polia delené jednoduchými arkádami, každé s postavou vojaka v uniforme so zbraňou, a v strede je veľké textové pole s nápisom „Aufnahms-schein“ a nemeckým textom. Ozdobné orámovanie listu je symetrické. Bočné stĺpy sú vytvorené architektúrou vyskladanou zo zbraní a vojenských artefaktov. Kruhové medailóny sprevádzajú aj štít s uhorským znakom v hornej časti, v spodnej časti sa nachádza erb mesta Prešporok s fanfárami. Vďaka administratívnej pečati s podpisom sa oba dajú presne datovať do obdobia medzi rokmi 1829 až 1840.

          List patrí k ukážkovým prácam grafického umenia prvej polovice 19. storočia, keď sa po napoleonských vojnách rozpadla Svätá ríša rímska a vzniklo Rakúske cisárstvo, nové impérium, ktoré sa zbavilo pozostatkov feudalizmu a otvorilo sa novým potrebám buržoáznej ekonomiky. Vyvinul sa nový umelecký štýl niekde na pomedzí empíru, známeho svojou sofistikovanosťou, symetriou a vojenskými motívmi, a biedermeiera. Jeho podoba pretrvala až do revolučného obdobia rokov 1848/1849.

Stav diela pred reštaurovaním

GMB-C_7761-0.jpg.jpg

FPU_podpora.jpg

 

 

Patrícia Ballx

 

Vybraná bibliografia

1.      Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003 – 2018, s. 454.

2.      Durstmüller, Anton: 500 Jahre Druck in Österreich. Die Entwicklung der graphischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981, s. 245 – 247.

3.      Vyskupová, Martina: Grafické diela zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho v Galérii mesta Bratislavy. In Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. XXIV. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2012, s. 219 – 244.

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca August 2018
I see you
Autor: Michal Černušák
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Október 2018
Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.