Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Lebensraum (The Economist) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca október

Marcel Mališ

Lebensraum (The Economist)


Marcel Mališ: Lebensraum (The Economist). 2010. Olej, plátno, 90 x 65 cm, inv. č. A 6250

Len pred niekoľkými mesiacmi som bol jedným z oponentov dizertačnej práce Marcela Mališa pod názvom „Metanoia“, čiže určitá premena jazyka popkultúry na jazyk propagandy. Autor zaujímavým spôsobom interpretoval propagandy rôznych režimov 20. storočia, či už v Sovietskom zväze a USA, alebo vo fašistickom Nemecku, Číne atď. Dôraz však bol položený na výkladnej skrini „bezobsažnosti ideí“, Paris Hilton. Napriek tomu, že niektoré nestihol dokončiť, ide o zaujímavý súbor, v kontexte jeho tvorby s výrazným myšlienkovým a interpretačným posunom. Ako som konštatoval, autor tu nielen cieľavedome rozvíja svoj maliarsky program, ale má aj cit pre témy, ktoré si vyberá. 

     Marcel Mališ vo svojej trocha polemickej teoretickej časti dizertačnej práce okrem iného napísal, že „za svoj prínos môžem považovať iba svoje osobné hľadanie zmyslu a podstaty umeleckého diela, ktoré vidím v »tichom« kritickom postoji a spochybňovaní »oslepených« spoločenských foriem myslenia, inými slovami, v návrate funkcie do služieb spoločnosti. Táto téza však bola vlastná už socialistickému realizmu, ako aj avantgardám a romantizmu, takže moje »relativistické jadro« ostáva v skeptickom postoji plnom pochybností.“ Z jeho tvorby je evidentné, že tieto pochybnosti sa vzťahujú aj na „overené“ hodnoty a postoj človeka k agresivite, absurdite či naivite.

     Marcel Mališ je autor, ktorého tvorbu už dlhšie pozorne sledujem. V roku 2010 sme do zbierok Galérie mesta Bratislavy vybrali tri diela z jeho série „igelitových prác“, kde sa venoval problematike konzumu, ale aj politiky či anonymity. Zabaľovanie vlastnej hlavy či tela zároveň mierne evokovalo hraničné otázky život a smrti. V publikovanom diele zobrazuje sám seba zabaleného do igelitu s novinovými titulkami. Hoci dielo má pomerne hyperrealistický charakter, má aj dramatický výraz a silné posolstvo v odkaze na silu médií a ekonomickú moc. Vzhľadom na skutočnosť, že autor je aj zdatným maliarom (hru svetla a tieňa si v tomto prípade priam vychutnáva), séria okrem mňa zaujala aj ďalších teoretikov, kurátorov a zberateľov výtvarného umenia.

                                                                                     Ivan Jančár

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca September 2013
Panna Mária ako matka Vykupiteľa
Autor: Stredoeurópsky maliar
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca November 2013
Vzkriesenie Lazara (z cyklu Windows), 2006
Autor: Matúš Lányi

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.