Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Cirkus. 1971 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca október

Július Jakoby

Cirkus. 1971


Olej na plátne, 90 x 77 cm

 
„Umenie nespočíva v predvádzaní znalostí a technickej šikovnosti, ani v zdôrazňovaní vonkajškovosti, ale vo vyjadrovaní úprimne prežitých zážitkov. Nie peknou maľbou sa stáva obraz obrazom, ale zážitkom, z ktorého vytryskne. "                                                                                          Július Jakoby
 

O AUTOROVI A DIELE

· Július Jakoby sa narodil v roku 1903 v Košiciach,  kde prežil celý svoj život. Študoval na kresliarskej škole Eugena Króna v Košiciach a na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Zomrel v Košiciach v roku 1985. Patrí k predstaviteľom tzv. košickej moderny (okruh umelcov žijúcich v Košiciach, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali najmä téme mesta, mestského človeka a sociálnym problémom). Jeho tvorba je blízka tzv. novej figurácii, ktorá síce zobrazuje človeka, ale viac ako na presný vonkajší výzor sa zameriava na jeho vnútro, pocity a prežívanie.  Vznikala koncom 50. rokov 20. storočia v USA.

 

· Jakoby nám neukazuje svoj konkrétny zážitok z návštevy cirkusu, ale vnútorný zážitok, výpoveď o človeku a jeho svete, jeho krásnych i ťažkých, tragických i komických stránkach - akési „divadlo sveta". Svoje obrazy často aj dva-tri razy premaľoval, keď s nimi nebol spokojný. Stávalo sa mu, že si k nemu niekto prišiel kúpiť obraz, ktorý si vyhliadol, no ten už bol zmenený na nové dielo. Aj toto premaľúvanie bolo pre neho súčasťou tvorby. Úmyselne pracoval so zjednodušenou kresbou, groteskou, karikatúrou a  výraznou expresívnou farebnosťou. Zaujímal sa o ľudí na okraji spoločnosti, ktorých často zobrazoval. Toto dielo vyzerá ako skica - letmo namaľovaný obraz bez dôrazu na detail, ktorý sa snaží vystihnúť a zachytiť atmosféru.

 

· Kompozícia obrazu (spôsob, akým sú na obraze rozmiestnené, usporiadané jednotlivé predmety a postavy) je kruhová, a preto sa nám zdá byť všetko, čo je na obraze namaľované, vo veľkom víre a chaose.

 

· Obraz je namaľovaný veľmi spontánne, bez dlhého uvažovania, akoby vytryskol z autorovho vnútra. Možno nám pripomenie detskú kresbu či kresbu našich mladších súrodencov. Práve v umení 20. storočia bolo umenie detí jedným z dôležitých zdrojov inšpirácie, pretože bolo čisté a úprimné. Stalo sa vám niekedy, že ste mali taký silný zážitok, že ste cítili potrebu sa oň s niekým čo najskôr podeliť, zapísať si ho do denníka, napísať o ňom báseň, zložiť pesničku, alebo ho nakresliť?

 

· Koľko je na obraze postáv? Ako sa asi cítia? Kto by mohol byť človek v pravom dolnom rohu obrazu? Je obraz príbehom o jednom, alebo viacerých ľuďoch?

 

· Július Jakoby tvoril na základe svojich zážitkov. Aký zážitok by sa mohol skrývať za týmto obrazom? Môže to byť aj niečo iné ako návšteva cirkusu?

 

· Do cirkusu väčšinou chodievame pre zábavu. Klauni, ktorí rozveseľujú druhých ľudí, sú však v umení často symbolom smútku, melanchólie, samoty. Ako by ste vyjadrili pomocou pohybu radosť, smútok, bolesť či nádej?  Aké predmety by mohli tieto pocity symbolizovať?

 

Daniela Čarná

 

Text je súčasťou celoslovenského vzdelávacieho programu UMENIE ZBLÍZKA, ktorý periodicky organizuje vzdelávacie oddelenie GMB pre školy. Predstavuje jednu z foriem galerijnej pedagogiky, založenej na interpretácii výtvarného diela. Viac na www.umeniezblizka.gmb.sk

« predošlé
Dielo mesiaca September 2009
Apolón s Amorkom. 1891
Autor: Ján Fadrusz
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca November 2009
Jaroslav AUGUSTA

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.