Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Domy v poli | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Dielo mesiaca november

Anton Jasusch

Domy v poli


V októbri 2017 vyšla monografia Antona Jasuscha, ktorú vydala Galéria mesta Bratislavy.

Táto monografia ponúka novú interpretáciu tvorby v zrkadle prvýkrát uverejnenej maliarovej divadelnej hry s názvom Komédia ducha, ďalej na základe nových výsledkov rozsiahleho výskumu doteraz  nikdy nepublikovaných dokumentov a ponúka čítanku najvášnivejšej výtvarnej diskusie odohrávajúcej sa na titulných stránkach dobových novín, ktorú vyvolala Jasuschova výstava v roku 1924 v Bratislave.

Anton Jasusch: Domy v poli

1924, lepenka, olej, 63 x 79 cm, značené vľavo dole: Jaszusch, GMB, A 1103, prevod z MMB v roku 1959

Maliar a vizionár Anton Jasusch (1882 – 1965) patrí medzi popredných predstaviteľov košickej moderny, fenoménu, ktorý zahŕňal rôzne druhy umenia (výtvarné umenie, architektúra, filozofia, fotografia, divadlo, literatúra atď.) a predstavoval rôzne polohy a prejavy moderných a avantgardných smerov v 20. rokoch 20. stročia. Jasuschova vyše polstoročná, bohato rozvrstvená a najmä v 20. rokoch 20. storočia úchvatná a originálna maliarska tvorba tvorí neodmysliteľnú súčasť histórie výtvarného umenia nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.  

Maliarova veľkolepá a strhujúca vízia o poslaní a údele človeka, o jeho mieste na tomto svete i vo vesmíre je ojedinelým vyznaním umelca obdareného odvážnou, ohromujúcou fantáziou, ako aj maliarskou ars poeticou moderného človeka, na jednej strane doráňaného a osudom bitého, plného skepsy a existenčných obáv, na strane druhej civilizovaného, vzdelaného, s ušľachtilými cieľmi, s citom pre krásu a s ideálom lásky.

V Jasuschovej tvorbe zastávala krajinomaľba dôležité miesto najmä v začiatkoch, pretože jej prostredníctvom si maliar cibril nielen svoje maliarske zručnosti, ale aj maliarske myslenie. V rokoch 1920 až 1924, čiže na vrchole umelcových tvorivých síl, bola krajinomaľba kvalitatívne, formálne i myšlienkovo rovnocennou súčasťou tvorby. Stvárnenie krajiny na základe vizuálneho vnemu postupne nadobúdalo nielen mimoriadnu dynamiku, intenzívny kolorit, stavebno-konštruktívne narábanie s farebnými škvrnami, ale predovšetkým charakter maliarskych vízií so symbolickým významom. Z postimpresionistických základov Jasusch rozvinul tvorbu na hranici expresívnej abstrakcie a vytvoril mimoriadne pôsobivý svet, ktorý vyvieral z jeho predstavivosti. Medzi tieto patrí aj maľba Domy v poli.

 

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka zbierky umenia 20. storočia

« predošlé
Dielo mesiaca Október 2017
Strechy Bratislavy
Autor: Karl Hugo Frech
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca December 2017
Zimná krajina
Autor: Remigius Adrianus Haanen

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autor: Rudolf Sikora
Kurátori: Katarína Bajcurová, Rudolf Sikora
3. 5. 2018 - 29. 7. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Oľga Paštéková
Kurátorka: Miroslava Urbanová
26. 4. 2018 - 24. 6. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Daphne Guinness
Kurátor: Lucia Ramljaková
26. 4. 2018 - 9. 9. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Agnesa Sigetová
Kurátor: Ivan Jančár
5. 4. 2018 - 24. 6. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Topografia IV. (Loďky)
Autor: Rudolf Sikora
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.