Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Tulipány | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Dielo mesiaca marec

Ester Šimerová-Martinčeková

Tulipány


Ester Šimerová-Martinčeková

(1909 Bratislava – 2005 Liptovský Mikuláš)

Tulipány

 

1944, olej, plátno, 77 x 57 cm, značené a datované vľavo hore: Ester Š. 44, Galéria mesta Bratislavy, inv. č. A 2041

 

Proveniencia: do zbierok Galérie mesta Bratislavy sa maľba dostala prevodom zo zbierok Mestského múzea v roku 1961.

Ester Martinčeková-Šimerová študovala priamo v centre moderného a avantgardného umenia, v Paríži. Dostala umelecké školenie najmä kubistického a konštruktivistického smeru, s povestnou vizuálnou kultúrou francúzskych modernistov na vysokej úrovni. Práve v týchto formálne vycibrených prejavoch treba hľadať zdroj jej experimentov s formou a náklonnosti ku kultivovanému výtvarnému dekorativizmu. Už na prvej výstave v roku 1931 v Umeleckej besede v Prahe a Umeleckej besede slovenskej v Bratislave vystavovala diela, v ktorých sa vyrovnávala s umeleckým dedičstvom Picassa, Braqua a Légera a ktorými priamo sprostredkovala nové hodnoty kubistickej a konštruktivistickej maľby. V tomto období sa zoznámila aj s tvorbou surrealistov, predovšetkým Andrého Bretona, ale jej vplyvy do svojej tvorby organicky zabudovala iba čiastočne, predovšetkým do obrazov napodobujúcich techniku koláže a v šesťdesiatych rokoch do samotných koláží. Po návrate na Slovensko v polovici tridsiatych rokov minulého storočia nastal v jej tvorbe tematický posun od civilizačno-intelektuálnych fenoménov k záujmu o prírodu, prírodné tvary, typickú slovenskú hornatú krajinu s jej atribútmi. Vďaka silnému prežívaniu prírodnej reality a čisto maliarskemu prepisu skutočnosti cestou analýzy a konštrukcie tvarov jej maľba získava komplikovanejší viacvrstvový význam. Zároveň vznikali aj maľby kytíc, ktoré sú skôr symbolickým vyjadrením intimity, radosti a nevinnosti než realistickým zobrazením kvetín. Skvelým príkladom je dielo Tulipány (1944). Maliarka námet posunula do roviny ornamentu, ktorý sa umiestnením na neutrálne pozadie a abstrahovaním tvarov stal svojbytným prvkom, samostatným a oprávneným námetom obrazu. Jej diela rôzneho charakteru prevyšujú obyčajné zobrazenie všedných predmetov aj svojou vo svojej podstate nedefinovateľnou tajomnosťou a výtvarným poetizmom. V žánri zátišia sa dôraz presunul na autentické maliarske vnímanie a umenie vystupovalo ako autonómna realita, nie ako zobrazovanie reality.

Maliarka zostala celý život verná konštruktivistickým princípom, ktoré si vážila ako intelektuálne najvyššie hodnoty maľby, a v rámci toho sa pohybovala v rozpätí medzi kubisticky ladenou zostavou kompozície a štylizovanou, až k abstrakcii dotiahnutou polohou podfarbenou jemným poetizmom alebo kultivovanou dekoratívnosťou. Jej tvorba až do konca vykazuje vyrovnanosť v kvalite, intelektuálny záujem o vyjadrovacie možnosti vizuality a vďaka jej neúnavnosti v experimentovaní prináša nové spôsoby práce, nové techniky spracovania, nové materiály a v neposlednom rade nové výtvarné myšlienky.

 

Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka zbierky maľby a sochy 20. a 21. storočia

 

Krátky životopis

Ester Martinčeková-Šimerová, rod. Fridriková, navštevovala súkromnú školu Gustáva Mallého v Bratislave, v rokoch 1927 – 1929 študovala na Akadémie Julian v Paríži a súčasne na večernej škole aktu na Académie de la Grande Chaumière. V rokoch 1929 – 1930 pokračovala v štúdiu na Académie de l´art moderne (prof. F. Léger, A. Exter, L. Marcoussis, A. Ozenfant), v rokoch 1930 – 1932 na súkromnej maliarskej škole Alexandry Exter. V rokoch 1933 – 1937 podnikla viaceré študijné cesty (Paríž, európske štáty, ZSSR). Od roku 1939 žila s manželom v Plzni. Jej výstavu v Spolku západočeských výtvarníkov v Plzni v roku 1941 zatvorili a vyhlásili ju za predstaviteľku „entartete Kunst“. V roku 1943 popravili jej manžela za napomáhanie páchateľom atentátu na ríšskeho protektora Heydricha. V rokoch 1943 – 1945 žila v Prahe, v roku 1945 sa vrátila do Bratislavy a od roku 1951 žila a tvorila na Liptove. Bola členkou Umeleckej besedy slovenskej, Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, Bloku slovenských výtvarných umelcov, slovenskej delegácie na 1. zasadnutí UNESCO v Paríži a Ústredného výboru Zväzu československých výtvarných umelcov.

 

Odborná literatúra (výber)

PETERAJOVÁ, Ľudmila: Ester M. Šimerová. Bratislava: Slovart, 2012; PETERAJOVÁ, Ľudmila: Ester Martinčeková-Šimerová. Katalóg výstavy. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1994; PETERAJOVÁ, Ľudmila: Ester Martinčeková-Šimerová. Obrazy a kresby. Martin Martinček. Fotografie. Katalóg výstavy. Praha – Liptovský Mikuláš: Národní galerie – Galéria P. M. Bohúňa – Městská knihovna Praha, 1986; PETERAJOVÁ, Ľudmila: Ester M. Šimerová. Bratislava: Pallas, 1978; PETERAJOVÁ, Ľudmila: Ester M. Šimerová. Katalóg výstavy. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1969; PETERAJOVÁ, Ľudmila: Ester M. Šimerová. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení, 1966; GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta: E. M. Šimerová. Výber z tvorby 1938 – 1958. Katalóg výstavy. Bratislava: Zväz slovenských výtvarných umelcov, 1958.

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca Február 2017
Ferdinandove kúpele na Železnej studničke
Autor: Johann Vincenz Reim
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Apríl 2017
Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej
Autor: Eduard Majsch

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.