Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Golgota | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Dielo mesiaca marec

Zoltán Palugyay

Golgota


Zoltán PALUGYAY (1898 Bodice – 1935 Ďumbier)

Golgota
1926 – 1928


Zoltán Palugyay študoval v roku 1919 krátky čas na VŠVU v Budapešti (prof. E. Balló) a od roku 1920 na AVU v Krakove (prof. W. Jarocki, secesný symbolista). Absolvoval študijné pobyty v Berlíne a Hamburgu (1921 – 1922), nasledovali dva roky v Budapešti, Sedmohradsku a v centre maďarského symbolizmu a secesie, v maliarskej kolónii v Gödöllő. Zoznámil sa s maďarským maliarom a grafikom Alexandrom Kubínyim, pôsobiacim v Mníchove, ktorému vďačil za výučbu v grafických technikách. Po rokoch strávených na súkromnej maliarskej škole  Hansa Hofmanna v Mníchove (1924 – 1926) sa usadil v rodných Bodiciach. Spolupracoval s M. Bazovským (v roku 1930 absolvovali spoločnú študijnú cestu do Paríža) a J. Alexym, s ktorým maľovali na strednom Slovensku. V roku 1935 tragicky zahynul pod Ďumbierom.
V začiatkoch svojej tvorby Palugyay skúšal rôzne maliarske prejavy v polohe expresívnej maľby s podnetmi raz secesno-symbolického, inokedy impresionistického charakteru. Jeho vrcholná tvorba po roku 1925 je charakterizovaná najmä záujmom o zobrazenie hlbších, zvnútornených zážitkov a filozoficko-psychologických momentov v živote človeka. Symbolisticko-expresívny výtvarný prejav sprevádzaný psychologicky pôsobivou a svojbytnou farebnosťou ako nositeľom obsahu sa stal maliarovou jedinečnou charakteristikou. Od roku 1929 sa venoval námetu slovenských dedín a slovenského ľudu. Vytvoril desiatky malieb motivicky podobných obrazom Bazovského a Alexyho, ale svojou podstatou posunutých do oblasti mimo reálneho sveta, kde začal vedome narábať so symbolikou. Táto tendencia sa uňho prehĺbila po parížskom pobyte v roku 1930 a zvýraznila sa tvarovo ozvláštneným Gauguinovým žiarivým koloritom väčších plôch. V tom istom období začal pracovať s technikou monotypie a vytvoril sériu prác, ktoré organicky zapadajú do posledného štádia maliarovej tvorby. Svojou náročnosťou a originalitou zároveň znamenajú významný prínos pre výtvarné umenie Slovenska.
Zabudnutú, poškodenú a dodnes takmer neznámu maľbu Golgota (nefiguruje ani v najnovšej monografii o Palugyayovi) na podnet kurátorky reštaurovala akad. mal. Katarína Schnitzerová v roku 1998, vďaka čomu sa prejavili mimoriadne kvality diela.
Maľba Golgota patrí do počtom menej rozsiahlej série malieb s rovnakou tematikou vytvorenej v rokoch 1926 – 1929. Túto verziu môžeme jednoznačne označiť za vrcholný variant, na ktorom dominuje farebno-svetelný kontrast žiarivého kríža so siluetou Ukrižovaného a okolím zahaleným do šera až tmy. Vďaka silnému jasu pôsobí Kristus na kríži ako zjavenie. Táto transcendentálna predstava a maliarov záujem o zobrazovanie nadprirodzeného boli stálym sprievodným javom jeho tvorby. Maliarova strhujúca interpretácia ukrižovania otvára cestu k ďalším preduchovneným, mysterióznym obrazom v neskoršej tvorbe, odhaľujúcim tajomstvo zázračného a nadpozemského.

Dielo je prezentované v stálej expozícii PRÍBEHY a FENOMÉNY. I. Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1900 – 1948 (GMB, Pálffyho palác, prízemie).

Proveniencia: Maľba Golgota sa dostala do zbierok GMB v roku 1972 nákupom zo súkromného majetku.
Inv. č. A 3948; olej, plátno, 45 x 44,5 cm, neznačené
Literatúra: PETRÁNSKY, Ľudovít: Zolo Palugyay. Q-EX, Bratislava 2008; BACHRATÝ, Bohumír: Zolo Palugyay. Katalóg. Galéria Petra M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš 1998; HUBOVÁ, Katarína: Zolo Palugyay. Kresby a pastely. Katalóg. SNG, Bratislava 1979; PETRÁNSKY, Ľudo: Zolo Palugyay. Bratislava 1974; PETRÁNSKY, Ľudo: Zolo Palugyay 1898 – 1935. Súborné dielo. Katalóg. Oblastná galéria Banská Bystrica 1972

Zsófia Kiss-Szemán

« predošlé
Dielo mesiaca Február 2009
Silence
Autor: Ingrid Višňovská
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Apríl 2009
Svedectvo VI
Autor: Jozef Jankovič

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.