Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Pohľad na Bratislavský hrad | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca marec

Friedrich Bernhard Werner, Martin Engelbrecht

Pohľad na Bratislavský hrad


 

Autora predlohy tejto medirytiny F. B. Wernera predstavuje literatúra ako „ zrejme najproduktívnejšieho kresliara topografických pohľadov prvej polovice 18. storočia.“ Narodil sa 28. januára 1690 v dolnom Sliezsku a po rokoch štúdia na jezuitskom gymnáziu v Neisse (Nysa), žil dobrodružným životom vojaka, mastičkára, prekladateľa, či pisára. Ako sa sám vo svojej autobiografii priznal, už od mladosti v ňom tlela túžba po dobrodružstve, no nechýbal ani záujem o kreslenie a techniku. Pri svojej prvej ceste po Európe precestoval za desať rokov (1708/9 – 1719) Bavorsko, Tirolsko, Rakúsko, Čechy, Moravu a Uhorsko. Asi v rokoch 1726/27 dostal od augsburských vydavateľov ponuku zopakovať si opätovne svoje cesty a dodať im predlohy vedút európskych miest a ich najzaujímavejších stavieb. Medzi vydavateľstvá, ktoré s Wernerom spolupracovali patrili Jeremias Wollfs Erben (dedičia J. Wollfa), Johann Christian Leopold a v zime 1729/30 sa k nim zaradil aj Martin Engelbrecht (1648-1756). Výsledkom spolupráce s Engelbrechtom bola séria 94 medirytín európskych miest, ako aj jednotlivé série pohľadov na významné mestá – medzi ktorými bola aj Bratislava.
    V zbierke starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy sa nachádza 6 bratislavských vedút, ktoré sú výsledkom spomínanej spolupráce. Jednou z nich je aj prezentovaná medirytina zachytávajúca pohľad na opevnený Bratislavský hrad a časť nábrežia Dunaja (Vydrica a Zuckermandel). V popredí môžeme vidieť budovu cisársko-kráľovského lodného úradu, ktorá má na svojom priečelí znak dvojhlavej orlice. Werner používal pre svoje predlohy techniku lavírovanej kresby a pri zachytávaní skutočnosti sa snažil klásť dôraz na najdôležitejšie architektonické objekty. Častokrát tak robil aj na úkor reality – napr. nadsadil výšku budovy, či kostola. Svoj podiel na takejto svojskej interpretácii skutočnosti mal aj rytec, ktorý bol zodpovedný za prípravu pre tlač. Preto nám takéto výtvarné diela slúžia skôr ako doplnok k samotnému výskumu pôvodnej topografie mesta, napriek tomu však zostávajú jedinečnými svedectvami jeho dejín.

Jana Luková, kurátorka zbierku starej grafiky

« predošlé
Dielo mesiaca Február 2008
Večerná nálada
Autor: Gabriel Modrovich
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Apríl 2008
Sneh na strome
Autor: Dezider Tóth

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.