Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Defilé cisárskej generality v Prešporku 1841 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Dielo mesiaca máj

Antal József Strohmayer

Defilé cisárskej generality v Prešporku 1841


Antal József Strohmayer/Anton Josef Strohmeyer: Defilé cisárskej generality v Prešporku. 1841, kolorovaná litografia na papieri

Galéria mesta Bratislavy, inv. č. C 6419, získané prevodom z Múzea mesta Bratislavy

Grafický list Antona Josefa Strohmeyera zachytáva slávnostnú prehliadku cisárskeho a mestského vojska, ktorá sa konala v Prešporku (dnešnej Bratislave) 31. mája 1841 pri príležitosti odhalenia busty cisára Františka I. O autorovi litografie vieme pomerne málo. Poznáme ho ako mestského vedutistu, ktorý pochádza z peštianskej umeleckej rodiny. Podľa záznamu z roku 1828 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Po štúdiu sa usadil v Prešporku, kde v rokoch 1835 až 1862 pôsobil aj ako učiteľ kreslenia. Predpokladá sa, že neskôr sa odsťahoval do Pešti. V zbierke starej grafiky Galérie mesta Bratislavy sa nachádza niekoľko jeho signovaných a datovaných diel, vďaka ktorým je možné čiastočne zdokumentovať jeho tvorbu. Litografiu Darstellung des k. k. Bürgermilitärs der königl. Frei- und Krönungstadt Preßburg predstavili v miestnych novinách Pressburger Zeitung. Z titulku z 18. júna 1841 sa dozvedáme, že ako už avizovali (Pressburger Zeitung, 29. január 1841), konečne vyšiel grafický list Prešporského mestského vojska v imperiálnom formáte na strojovom papieri. Čiernobiela verzia stojí 1 florén, farebná 3 florény. Záujemcovia ho môžu získať u umelca a vydavateľa na Lange Gasse číslo 214 (dnes Laurinská ulica) na druhom poschodí.

Pamätný list zvečnil udalosť z 31. mája 1841, ale hlavný dôraz kládol na postavy vojakov s detailným prevedením vojenských uniforiem na pozadí konkrétnych miest dobového Prešporka. Rozpoznávame dnes už neexistujúcu mestskú strelnicu na Štefánikovej ulici, Divadelné (dnes Hviedzoslavovo) námestie so starou budovou mestského divadla, ale aj známy Grassalkovičov palác. Pod štítom zloženým z uhorského erbu, mestského znaku pod cisárskou orlicou sú v ornamentálne stvárnenom ráme, vystavanom z kópií a vojenských zbraní ovenčených ratolesťou, v siedmich symetricky rozložených obrazoch zachytené výjavy s vojakmi rôznych jednotiek a hodností. Vojaci v párových figurálnych kompozíciách tvoria dominantu v popredí, zatiaľ čo v pozadí vidno známe námestia a priestranstvá dobového mesta. Horná časť rozdelená na tri výjavy nám predstavuje rôzne hodnosti vojakov v uniformách. Stredná časť zachytáva „en Parade“ – slávnostný pochod pred kostolom a kláštorom Milosrdných bratov, ktorému dominuje už neexistujúca studňa v tvare obelisku, venovaná Karolíne Auguste. V spodnom rade sú v troch výjavoch predstavení vyšší dôstojníci.

Ako opisujú noviny Pressburger Zeitung (zo dňa 4. júna 1841), odhalenie busty cisára Františka I. z bieleho mramoru na granitovom podstavci od sochára Josefa Kliebera sa uskutočnilo v radnej sieni prešporskej radnice za prítomnosti zástupcov mesta, pozvaných hostí, vojenských veteránov udalostí z roku 1809 a vybraných zástupcov vojska. Slávnosť sa začala o ôsmej hodine ráno slávnostnou vojenskou prehliadkou od radnice až na Fürstenplatz (Firšnál, dnešné Námestie slobody), pokračovala bohoslužbou, vystúpením vojenskej kapely a cirkevného zboru a vypálením slávnostných sálv. Bustu darovala cisárska rodina pri príležitosti pripomenutia napoleonských udalostí z roku 1809. Verejnosť si ju mohla prísť pozrieť počas nasledujúcich troch dní, vždy v poobedňajších hodinách od 14.00 do 18.00 hodiny. Ako čestná stráž sa pri nej striedali príslušníci mestskej armády. Vojaci cisársko-kráľovskej pechoty, ktorí sa osobne zúčastnili na odhalení (celkom 1 590 osôb), boli odmenení mäsom a vínom.

Grafické listy a litografia boli v čase biedermeiera veľmi obľúbené. Rozšírené boli najmä grafické záznamy a pamätné listy z konkrétnych udalostí, ako korunovácie, cesty a návštevy panovníka či rôzne spoločenské udalosti. Lokálne práce neznámych umelcov sú dôležité a o to cennejšie, že sa viažu na miestnu históriu, čo im napriek nedokonalosti pridáva istý pôvab. Umelcami zvečnené udalosti v podobe pamätných listov nám dnes pripomínajú tradície spojené s mestom Prešporok a predrevolučným obdobím.

Patrícia Ballx

1. BEŇOVÁ, Katarína – SENEŠI-LUTHEROVÁ, Silvia – ŠVANTNEROVÁ, Jana – ALMÁŠIOVÁ, Lucia: Biedermeier. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2015. ISBN 9788080591885.

2.    Pressburger Zeitung, 29. január 1841.

3.    Pressburger Zeitung, 4. jún 1841.

4.   Pressburger Zeitung, 18. jún 1841.

« predošlé
Dielo mesiaca Apríl 2018
Vietor
Autor: Jaroslav KOČIŠ
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Jún 2018
Topografia IV. (Loďky)
Autor: Rudolf Sikora

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.