Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

"M" | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Dielo mesiaca máj

Karol Baron

"M"


Karol Baron, "M", 1969, pastel, uhoľ, papier, 100x70 cm.

   Karol Baron bol pozoruhodný človek a výnimočný umelec hlboko ponorený do svojho zvláštneho surrealistického sveta. Vymykal sa z domáceho umeleckého vývoja, jeho obrazy, pastely, grafiky ako aj objekty majú zvláštnu poetiku s množstvom symbolov a odkazov. Študovať na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení začal až ako 24 ročný v roku 1963. Spočiatku jeho tvorbu ovplyvňoval  jeho pedagóg prof. Petra Matejka, zakrátko si našiel vlastný špecifický výtvarný prejav vychádzajúci z novej figurácie ale s výrazným príklonom k surrealistickému tvarosloviu a významovosti. Práve toto obdobie vzrušujúceho hľadania a premien bolo doposiaľ len okrajovo prezentované a na verejnosti takmer neznáme. Preto sme sa rozhodli v septembri tohto roku usporiadať v Galérii mesta Bratislavy jeho výstavu z diel, ktoré vytvoril počas štúdií. Treba zároveň skonštatovať, že jeho pedagógovia v ňom videli už natoľko vyhraneného umelca, že posledné obdobie už prakticky ani nechodil do školy a len nosil ukázať svoje diela. Prečo som však vybral ako dielo mesiaca jeho pastel už teraz, takmer pol roka pred  výstavou? S Karolom Baronom som sa priatelil dlhé roky a samozrejme aj s jeho manželkou Soňou Kulfanovou Baronovou, ktorú som teraz pri príprave výstavy navštevoval. Spravila neuveriteľne veľkorysé gesto. Rozhodla sa venovať celú pozostalosť po Karolovi Baronovi Galérii mesta Bratislavy. Zatiaľ sme prevzali polovicu z 340 nádherných pastelov, druhú polovicu a obrazy by sme mali prevziať v priebehu mesiaca. Pastely vytváral prevažne v rozsiahlych cykloch (častokrát so zvláštnymi názvami), ako Zen (1967), Antisvet Dekapoda (1968), Intususcepcia (1967-1969), Ubu (1969), Hommage á Alfred Jarry (1969) Saprofágne lebene (1967-1969), Golden Besberbero (1968-1970). Aj dielo „M“ nám v plnej miere dokomentuje cnosti a špecifiká jeho výtvarného prejavu. Hru s modelovaním figúr do zvláštnych tvarov niekde na pomedzi ľudskej, zvieracej a rastlinnej ríše, jemnú mieru absurdity, láskavého humoru. Svet, kde je prirodzené mať každú nohu inú, kde sa strieda plnosť maľby s jemnosťou kresby, kde usmievajúca postava aj s rohmi na hlave pôsobí pôvabne. Obidve podivuhodné bytosti sú síce zobrazené len v naznačenom interiéri, ale pochádzajú zo sveta neobmedzenej imaginácie, sú výsledkom zvláštneho daru žiť vo svete plnom ojedinelých vízií.

S absurditou, ktorá sa v rôznych podobách objavovala v jeho tvorbe, si v prípade Karola Barona kruto zahral aj sám osud. Dva dni po otvorení jeho výstavy v Paríži 29. februára 2004 ho v tomto meste zrazilo auto a zraneniam podľahol.

 

Ivan Jančár

« predošlé
Dielo mesiaca Apríl 2017
Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej
Autor: Eduard Majsch
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Jún 2017
Mária Terézia na uhorskom sneme 11. septembra 1741
Autor: Lorenz Neumayer (Neymayer), R. Schein (?)

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 3. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Ohňostroj v Hofvijver
Autor: Romeyn de Hooghe
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.