Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Všetko si so sebou nesieme, aj lásku | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Dielo mesiaca máj

Dušan Kállay

Všetko si so sebou nesieme, aj lásku


 

1975, lept, papier, 50x37,5 cm. Značené vpravo dole pod obrazom: Dušan Kállay, 1975.  Inv.č. C 18 503

Máj je mesiacom lásky a preto  aj moja voľba padla na dielo s touto večnou témou, ktorá sa (našťastie) ešte stále objavuje v dielach mnohých umelcov. Nie je to (našťastie) len problematika zobrazenia „Holých báb“, ale aj silných citov či nespútaných vášni.
   Pripomeňme si aspoň niektoré základné údaje o Dušanovi Kállayovi, ktorý sa stal už dávnejšie svojráznym a neprehliadnuteľným fenoménom nielen našej, ale aj svetovej výtvarnej scény.  Napriek jeho prirodzenému talentu je potrebné skonštatovať, že v mnohom ho formovalo štúdium na legendárnom oddelení grafiky a knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Oddelenia so silnou tradíciou, ktoré čerpalo z expresívnych, sociálne orientovaných dramatických diel Kolomana Sokola a obohacovalo slovenské umenie monumentálne koncipovaným humanistickým posolstvom Vincenta Hložníka. Grafické listy Dušana Kállaya boli aj vďaka jeho pedagogickým podnetom počas štúdií,  spojené s filozofickým a literárnym uvažovaním.
       Príbeh tvorby Dušana Kállaya je v mnohom podmieňovaný množstvom iných drobných i väčších príbehov, dôležitých, ale zväčša aj celkom zanedbateľných udalostí.    Dušan Kállay je zároveň jedným z umelcov, ktorý pomáha udržať kontinuálny vývoj slovenskej grafiky a ilustrácie. V súkromí svojho ateliéru sa však venuje aj ďalším disciplínam – maľbe, kresbe, plagátovej tvorbe, známkovej tvorbe a iným. I keď pôvodne nepomýšľal na pedagogickú činnosť, po odchode Albína Brunovského z Vysokej školy výtvarných umení nastupuje v roku 1990 na miesto pedagóga. Jeho umelecká i ľudská autorita priťahuje množstvo mladých talentovaných grafikov.
    Uvedené dielo je typickou ukážkou staršej tvorby Dušana Kállaya. Jeho grafický list je nielen príbehom, ale aj  príbehom príbehov. Dušan Kállay je vo svojej tvorbe introvertom hĺbajúcim nad zmyslom existencie, poriadkom i chaosom sveta. Hoci sa bytostne ponára do svojho vlastného sveta, aj veľké všeľudské otázky si nachádzajú miesto v kontexte jeho tvorby. Je zároveň analytikom, pre ktorého najširšie súvislosti výtvarného prejavu môžu mať rovnaký význam ako najdrobnejšie detaily, evidentná je potreba hĺbkového štúdia vecí a javov, ktoré nie sú voľným okom viditeľné, medzi ktorými sú azda najväčšou záhadou tajomstvá ľudskej duše. Tých sa dotýkal vždy nesmierne opatrne a prenášal do svojich diel aj čosi neviditeľné, čo sa nedá jednoznačne identifikovať, ale v jeho dielach je prítomné. Dušan Kállay uvažuje výtvarne skrytým spôsobom a  veciam dáva iný zmysel, inú filozofiu, inú funkciu. Preto jeho diela pôsobia ako opradené dávnym tajomstvom. Je tu prítomný motív lásky, ale je to príbeh lásky, ktorý si nesieme so sebou so všetkým starosťami a ťažobami.

                        Ivan Jančár

ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Jún 2011
Ernest Zmeták

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.