Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Portrét muža s baretou | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Dielo mesiaca máj

Ján Kupecký

Portrét muža s baretou


Ján Kupecký: Portrét muža s baretou

Prvá tretina 18. storočia. Olej, plátno, 84,8 x 96 cm. Neznačené.Zbierka Galérie mesta Bratislavy, inv. č. A 6230.

Polopostava sediaceho muža pri stole, ktorý si pravou rukou, opretou o stôl, podopiera hlavu natočenú k divákovi. Tvári dominujú hnedé oči a výrazný nos. N pravej strane hlavy má ležérne nasadenú mäkkú baretu. Ľavou rukou pridržiava zvitok papiera, ktorý je položený na stole. Na papieri je načrtnutý pôdorys. Pravdepodobne ide o portrét architekta či staviteľa. Stôl je prikrytý vyšívanou dekou. Muž je odetý v bielej rozhalenej košeli, modrom kabáte s hnedou pelerínou. Šaty pôsobia uvoľnene, ako domáce oblečenie.
Obraz je výtvarne a umelecky kvalitnou ukážkou civilného meštianskeho portrétu z prvej tretiny 18. storočia, ktorý môžeme s veľkou pravdepodobnosťou zaradiť ku doteraz neznámym prácam maliara – portrétistu Jána Kupeckého.

Ján Kupecký (1667 Pezinok – 16. júla 1740 Norimberg).
Maliar psychologicky orientovaných portrétov, zakladateľ stredoeurópskeho meštianskeho portrétu. Umelecké vzdelanie získal vo Viedni, neskôr v Taliansku. Pre jeho tvorbu boli významné vzory dvorsky orientovaných francúzskych a nizozemských portrétistov H. Rigauda, M. Largilliéra a A. van Dycka. Po návrate z Talianska žil v rokoch 1706 – 1708 vo Viedni, kde patril k obľúbeným autorom v kruhoch šľachty a vzdelancov. So Slovenskom obnovil kontakty pravdepodobne v rokoch 1715 – 20 , keď vznikli obrazy známe len zo starších informácií a grafických rozmnoženín. J. Kupecký  bol vzorom pre mnohých barokových portrétistov a väčšina jeho olejomalieb bola reprodukovaná grafickými technikami. Zomrel v Norimbergu, kde tvoril od roku 1723.
V zbierkach GMB sa nachádza kolekcia 160 grafických listov, vytvorených podľa olejomalieb Jána Kupeckého, ale nie je zastúpená jeho maliarska tvorba. Taktiež v iných slovenských galériách a múzeách nie sú zastúpené jeho maliarske diela, okrem jedného obrazu – autoportrétu v Slovenskej národnej galérii, inv. č. O 88.
Začiatkom februára tohto roku zakúpila Galéria mesta Bratislavy do svojich zbierok reprodukovaný obraz zo súkromného majetku v Bratislave. Dielo je prínosom zbierkotvornej aktivity galérie a jednoznačne dôležitým príspevkom k formovaniu rozsiahlej zbierky barokového umenia v Galérii mesta Bratislavy. Zaiste bude patriť medzi ozdoby stálej expozície Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo v Mirbachovom paláci.

Želmíra Grajciarová

Literatúra:
Dvořák, František: Kupecký. Bratislava: SVKL, 1955.
Keletiová, Magda: Barokové umenie. In: Umenie Slovenska. Katalóg stálych expozícií SNG. Bratislava: SNG, 1994, s. 99 − 100.

« predošlé
Dielo mesiaca Apríl 2009
Svedectvo VI
Autor: Jozef Jankovič
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Jún 2009
Banskoštiavnická kalvária
Autor: Johann Michael Pfrimb, Thomas Messmer

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.