Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Rozhovor  | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Dielo mesiaca máj

Jakub Bauernfreund

Rozhovor


Jakub BAUERNFREUND( 1904, Zborov – 1976, Londýn)

Jakub Bauernfruend / Jacob Bornfriend:
Rozhovor / Dialogue
1937-1938
A 4104, olej / oil, plátno / canvas, 49 x 60 cm, značené vľavo dole / signed in a left bottom corner: „J. Bauernfreund“


Dielo je vystavené v stálej expozícii Príbehy slovenskej moderny v Pálffyho paláci.


Od roku 1926 študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave, kde sa zoznámil a spriatelil s Cypriánom Majerníkom. O rok neskôr sa odsťahoval do Prahy, kde po príprave študoval na AVU (1929 – 1933, prof. W. Nowak). Hneď v prvom roku štúdia získal prvú cenu všetkých ročníkov. V Prahe sa zoznámil aj s maliarom Endre Nemesom, s ktorým sa stali doživotnými priateľmi. V roku 1936 spolu vystavovali v pražskej Galérii Dr. Huga Feigla, následne boli pozvaní za riadnych členov Umeleckej besedy. Predaj obrazov z výstavy im navyše umožnil aj študijnú cestu do Paríža. Po návrate sa zapojili do umeleckého života v Prahe, ale v roku 1939 museli opustiť Československo. Nemes sa usadil vo Švédsku a Bauernfreund v Londýne, kde v emigrácii žil a tvoril viac ako tri desaťročia pod menom Jacob Bornfriend. Napriek tomu, že na Slovensko sa už nikdy nevrátil, jeho takmer polstoročná tvorba sa viaže práve k Slovensku, s ktorým nikdy nepretrhol duchovný kontakt.

Maľba Jakuba Bauernfreunda sa v dejinách slovenského výtvarného umenia spája s úsilím mladej generácie nastupujúcej v tridsiatych rokoch 20. storočia o moderný výtvarný prejav. Počas študentských rokov už ako vyzretý maliar syntetizoval vo svojej tvorbe viaceré výdobytky novodobého maliarstva a vytvoril si jedinečný rukopis, ktorý sa vyznačuje senzualizmom tak v téme (ženské zmyselné akty), ako aj v jemnom kolorite. Tento spôsob maľby postupne prechádzal do kuboexpresionizmom ovplyvnenej maľby s dôrazom na štruktúru a kontúrami ohraničenými plochami rozbitú kompozíciu. Výrazný posun v jeho priamej ceste k surrealizmu znamenali výstavy Massona, Maxa Ernsta, Soutina a Chagalla, ktoré videl počas študijnej cesty v Paríži v roku 1936. Bauernfreundova maľba so zvláštnou imagináciou postáv a predmetov viedla k výsledkom osobitého metafyzického zátišia. Vďaka spredmetnenej neživej prírode a figúram s charakterom marionetiek sa dopracoval k istému typu poetizmu, kde uplatnil aj jemu blízke zásady kubizmu. Využil takmer všetky rekvizity a prostriedky bežné v surrealistickej maľbe, no najmä spájanie predmetov na základe asociačného reťazca a architektonickú výstavbu postáv Arcimboldovského typu z najrozličnejších foriem a predmetov. Maľba Rozhovor je názorným príkladom jeho prvého vrcholného tvorivého obdobia v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia, v ktorej sa neguje časovo-priestorová príčinnosť a nahrádza sa skupinou objektov a symbolov evokujúcich súhrn pocitov, spomienok a snov. Predstavu o možných variantoch zoskupenia atribútov sprevádzajúcich alebo vyjadrujúcich základný pocit a ideu obrazu získavame vďaka štúdii k tejto maľbe: vysoké stromy mohli byť nahradené symbolickým kvetom, zvýraznili sa hrany stola, zmizla ženská busta, ale zostala atmosféra výjavu obdivu princa k princeznej alebo večného muža k večnej žene, ironicky prifarbená mŕtvym vtákom, meravou skalou a chladným odcudzeným prostredím s alegóriou pominuteľnosti všetkého živého. Jakub Bauernfreund vo svojej tvorbe zotrval na hranici surrealizmu, poetizmu a v neskorších obdobiach abstrakcie.

Proveniencia: Maľba Rozhovor sa dostala do zbierok GMB v roku 1973 nákupom od súkromného majiteľa.

Literatúra: SPIELMANN, Peter: Jacob Bornfriend. Jakub Bauernfreund. 1904 – 1976. Bilder, Gouaschen, Zeichnungen, Pastelle, Collagen und Graphiken. Nachlass. Katalóg. Museum Bochum, 1986.

« predošlé
Dielo mesiaca Apríl 2008
Sneh na strome
Autor: Dezider Tóth
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Jún 2008
Vila mystérií
Autor: Alex Mlynárčik

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.