Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ernest Zmeták | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Dielo mesiaca jún

Ernest ZmetákErnest Zmeták študoval v rokoch 1938 – 1943 na VŠVU v Budapešti (prof. Vilmos Aba-Novák, István Szőnyi, Béla Kontuly), po návrate sa usadil v Bratislave. Stal sa členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, bol iniciátorom a zakladajúcim členom Spolku umelcov a priateľov grafiky. V rokoch 1949 a 1952 pôsobil na VŠVU ako asistent Ľudovíta Fullu. Bol nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní, v roku 1958 dostal cenu na 29. medzinárodnom bienále v Benátkach za farebný drevorez Útek do Egypta. Venoval sa mnohým umeleckým druhom, okrem maľby predovšetkým grafike a kresbe. Absolvoval viaceré študijné pobyty v Taliansku, Paríži (1946), Viedni (1957) a ZSSR (1958).
Zmeták patrí k umeleckej generácii, ktorá študovala a začala tvoriť vo vojnových rokoch. Jeho tvorbu do značnej miery ovplyvnil umelecký postoj profesora Aba-Nováka a jeho generácie tvoriacej najprv v duchu konštruktivizmu, neskôr neoklasicizmu. Táto skupina umelcov sa tiež označuje ako „generácia leptu“, pretože sa tejto grafickej technike často venovali a vytvorili jej nový pohľad. K Aba-Novákovi siahajú aj korene Zmetákovej disciplíny tvorivého procesu, pri ktorom sa držal konzekventného spôsobu skladby obrazu. Spoločný bol aj ich záujem o renesanciu, v prípade Zmetáka o umenie trecenta a quatrocenta, v ktorom objavoval výrazovú silu úspornosti vizuálneho jazyka. Väčšina týchto umelcov sa opierala o výdobytky Cézannovej maľby, resp. o konštruktívne princípy v tvorbe, pričom zámerne využívali jednoduché geometrické tvary ako kompozičné prvky. „Hľadal som len objem a tvar,“ hlásal Zmeták a nikdy neopustil pôvodné zásady tvorby. Patril medzi maliarov, ktorí si uchovali jednotu a vyváženosť počas celej svojej polstoročnej tvorby. Neustále sa vyrovnával s novými pohľadmi na svet, ale udržiaval kontinuitu tvorby. Skúmal okolitý svet a pristupoval k jeho zobrazeniu so snahou o vecnosť, ale opakovane spytoval aj samého seba a sondoval svoj intelekt, čo sa prejavilo v množstve autoportrétov považovaných za „sebaobjavovanie a sebavyznanie“ (Zmeták).
Maľba Krajina z Capri je jednou z najkvalitnejších malieb Ernesta Zmetáka na začiatku tvorby a stojí na počiatku umelcovho niekoľko desaťročí trvajúceho mimoriadneho záujmu o taliansku krajinu. V rokoch 1947 – 1985 absolvoval trinásť študijných pobytov v Taliansku. Základom krajinomalieb z tohto obdobia je pevná kompozícia, ktorá vládne obrazu rytmickým rozložením strohých tvarov, zároveň vďaka hravosti rytmu sa uvoľňuje kompozičná prísnosť. Maliara priťahovala sýta farebnosť a bohatosť talianskej krajiny, ktorá umožňovala priestorové rozloženie tvarov a objemov a rytmické členenie plochy, ktoré obrazu dodávalo dynamiku. 

Ernest Zmeták bol aj vášnivým zberateľom. V roku 1979 darovali  s manželkou veľkú časť zbierky malieb a úžitkového umenia Galérii umenia v Nových Zámkoch.
Ernest Zmeták: Krajina z Capri / Talianska krajina, 1947, inv. číslo: A 4581, plátno, olej, 57 x 68 cm, značené vľavo dole: „Capri 1947 Zmeták“
Proveniencia: Maľba Krajina z Capri sa dostala do zbierok GMB v roku 1977 nákupom od súkromného majiteľa.
Literatúra: BAJCUROVÁ, Katarína – BARCZI, Július – ABELOVSKÝ, Ján: Posledný klasik / Ernest Zmeták – umelec a zberateľ. Katalóg výstavy. SNG, Bratislava, 2011; KISS-SZEMÁN, Zsófia: Príbehy slovenskej moderny. Sprievodca stálou expozíciou. GMB, Bratislava, 2008; ZMETÁKOVÁ, Danica: Ernest Zmeták. Grafika. Katalóg. Výstavná sieň SVÚ, 2005; GAZDÍK, Igor: Ernest Zmeták. Grafika. Katalóg. VSG, Košice, 1989; GAZDÍK, Igor: Ernest Zmeták. Bratislava, 1987; VAŠKOVIČOVÁ-PETROVÁ, Hana: Ernest Zmeták. Sicília 1985. Katalóg. Galéria umenia, Nové Zámky, 1986; SAUČIN, Ladislav: Ernest Zmeták. Grafické dielo. Katalóg. Oblastná galéria, Banská Bystrica, 1980; SAUČIN, Ladislav: Talianska krajina. Ernest Zmeták. Katalóg. VSG, Košice, 1978; ZMETÁK, Ernest: Autoportréty. Katalóg. GMG, Bratislava, 1974; SAUČIN, Ladislav: Ernest Zmeták. Bratislava, 1970; GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta: Zmeták. Kresby a drevorezy. Orlovský, 1949.

 

 Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky umenia 20. a 21. storočia

 

« predošlé
Dielo mesiaca Máj 2011
Všetko si so sebou nesieme, aj lásku
Autor: Dušan Kállay

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.