Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Banskoštiavnická kalvária | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca jún

Johann Michael Pfrimb, Thomas Messmer

Banskoštiavnická kalvária


Johann Michael Pfrimb, Thomas Messmer: Banskoštiavnická kalvária. Medirytina, 1750-1751,  55x60 cm. Signované: Delineavit Jo(h)an(n):Michael Pfrimb (vľavo dole), Thomas Messmer Sculp(sit):Vie(nnae) (vpravo dole). Zo zbierok GMB (C 25410)

Rytina zachytávajúca najvýznamnejšiu barokovú kalváriu na území Slovenska, sa stala súčasťou našich zbierok len nedávno a významne tak doplnila hodnotnú sériu vedút uhorských miest. Iniciátorom stavby kalvárie na bývalom Ostrom vrchu bol jezuitský páter Franz Perger (1700-1771). S realizáciou projektu sa začalo v roku 1744 a páter Perger nadchol pre túto myšlienku širokú štiavnickú verejnosť. Medirytina zachytáva už zrealizovanú stavbu v roku jej dokončenia (1750). Z vtáčej perspektívy a bez dnešnej vzrastlej aleje môžeme vidieť celý architektonický komplex, ktorý v hlavnej osi tvorí dolný slovenský kostol, budova Svätých schodov, kaplnka Väznenia a horný nemecký kostol. Na chodníkoch vedúcich na vrchol sú pravidelne rozmiestnené kaplnky jednotlivých zastavení.
O autoroch tohto diela toho vieme málo. Johann Michael Pfrimb pôsobil na kalvárii ako sochár a podľa dochovanej účtovnej knihy mu bol v decembri 1750 vyplatený honorár za kresbu Kalvárie, ktorá slúžila ako predloha rytcovi a zrejme aj tlačiarovi listu Thomasovi Messmerovi z Viedne.
Na záver ostáva pripomenúť, že Kalvária bola v roku 2007zapísaná medzi 100 najohrozenejších pamiatok sveta (World Monuments Fund, http://www.wmf.org/ ).

Jana Luková, kurátorka zbierky starej grafiky

« predošlé
Dielo mesiaca Máj 2009
Portrét muža s baretou
Autor: Ján Kupecký
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Júl 2009
Optický kinetický reliéf
Autor: Milan Dobeš

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.