Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Erna MASAROVIČOVÁ: Dvojhlavý vták | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v zbierkach GMB sa nachádza takmer 33 000 zbierkových predmetov?

Dielo mesiaca júl

Erna MASAROVIČOVÁ: Dvojhlavý vtákDvojhlavý vták

1969

B 1049, zvárané železo, v.: 50 cm, neznačené

Proveniencia: Dielo Dvojhlavý vták sa dostalo do zbierok GMB v roku 1969 ako dar od autorky.

V rokoch 1951 – 1956 študovala na VŠVU v Bratislave (prof. F. Štefunko).

Masarovičová sa venuje drobnej plastike, plaketám, šperku a monumentálnej tvorbe pre architektúru. Od samého začiatku vo svojej tvorbe uplatňuje dve základné charakteristiky: chápanie materiálu a využitie jeho daností v organicky prirodzených tvaroch. Sústreďuje sa na sumárnejšie ponímanú sochu, ktorá smeruje k hranici abstrakcie. Typickým prvkom jej komornej tvorby je voľba materiálu – kovu, ktorý zoskupením a zváraním organizuje do jednotného tvaru. V prvej polovici 60. rokov vytvára drobné cínové plastiky s motívom ženskej, detskej, a najmä zvieracej figúry. Proces tvorby zváraním, tepaním, kovaním kovu je netradičný, najmä pre ženu, ale skúša rôzne postupy a objavuje široké využitie tvárnosti kovu. Dopracúva sa k abstraktným, kubizujúcim stvárneniam, ktoré riešením pozitívnej a negatívnej hmoty – striedaním konkávnych a konvexných tvarov – zoskupuje do priestorových kompozícií vyznačujúcich sa vysokou expresívnosťou (Zničené mesto, 1964). Tieto mimoriadne pôsobivé plastiky vyžarujú robustnú, elementárnu silu (Ležiace torzo, 1965). V 70. rokoch sa v jej tvorbe posilňuje sochárska poloha komornej žánrovej kompozície, v ktorej dominuje námet široko chápaných medziľudských vzťahov a drobných udalostí v jej živote. Následne sa rozvíja aj nezvyčajný motív výrazu životných pocitov a nálad autorky, často ako inšpirácia hudbou, najmä džezom. Tieto motívy niekedy vyúsťujú do alegorického stvárnenia, najčastejšie s témami lásky, života a smrti, rodiny, materstva. Masarovičovej mikrosvet sa pravidelne objavuje aj v jej dielach s námetom prírody a zvierat, ktoré stvárňuje v organicky ponímaných priestorových objektoch. V 80. rokoch sa ťažisko jej tvorby presúva na rôznorodé inšpirácie hudbou a hudobnými nástrojmi ako živými bytosťami, v ktorých môžeme vystopovať vzdialený ohlas surrealistickej hravosti (Hudba, 1978). Autorkinu komornú tvorbu dopĺňajú reliéfy, medaily, plakety a šperky, v ktorých využíva sochársky prístup a dekoratívnosť nahrádza do veľkej miery ideovosťou. 

            Dielo Dvojhlavý vták vychádza z autorkinho osobného zážitku zo sveta fantázie, v ktorom sa často prejavuje jej jemný humor, hravosť a miestami aj dekoratívnosť.

                                                                   Zsófia Kiss-Szemán,

                                                                   kurátorka umenia 20. a 21. storočia

 

Literatúra: SRNENSKÁ, D.: Erna Mararovičová. Sochy. Plakety. Šperky. [Kat. výst.] Slovenská sporiteľňa, Artpex, Bratislava 1997; BELOHRADSKÁ, Ľ.: Erna Masarovičová. Sochárska tvorba 1956 – 1986. [Kat. výst.] ZSVU, Bratislava 1986; BELOHRADSKÁ, Ľ.: Erna Masarovičová. Kovové plastiky. [Kat. výst.] Galéria M. A. Bazovského, Trenčín 1983;

BELOHRADSKÁ, Ľ.: Erna Masarovičová. Sochárska tvorba 1962 – 1965. [Kat. výst.] Dielo, SFVU, Bratislava 1966.

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca Jún 2011
Ernest Zmeták
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca August 2011
Bežci
Autor: Milan Paštéka

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.