Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Jeleň. (Prostredie II - Les života) | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca január

Juraj Meliš

Jeleň. (Prostredie II - Les života)


Juraj Meliš: Jeleň. (Prostredie II - Les života), 1970-1971, polychromované drevo, kov, komb. technika, 55 x 39 cm, inv. č. B 1147

 

    Dielo mesiaca je pre mňa v tomto prípade veľmi smutnou spomienkou na jedného z najoriginálnejších slovenských sochárov a mne veľmi blízkeho človeka Juraja Meliša, ktorý nás navždy opustil 22. novembra 2016. Bol tak bytostným sochárom, akoby sa už narodil s tesárskym náradím. Napokon jeho otec bol tesárom. V roku 1975 Juraj Meliš vytvoril z otcovej postele aj objekt, ktorý vždy napĺňal pilinami, potom ich v ateliéri naberal do rúk a rozsypával ako spomienku na otca. Tie nezabudnuteľné neskoré večerné a skoré rané chvíle strávené v jeho ateliéri! Plné ohnivých diskusií, vízií do budúcnosti doplňované Jurajovým hraním na klavíri.  V žiadnom inom ateliéri som nestrávil toľko času a žiadny iný nemal pre mňa tak magickú príťažlivosť.

 Už jeho vstup na výtvarnú scénu bol v roku 1970 originálny a nástojčivý. V Galérii mladých v Bratislave vystavoval Prostredie 1 – Vidiecky dvor. Oproti pomerne tradične chápanému vzťahu k dedinskému prostrediu v slovenskom výtvarnom umení prichádzal s robustným, neuhladeným, neidealizovaným a neromantizujúcim vyjadrením vidieckeho prostredia, ktoré chápal ako Prostredie. Drevo nechával v  surovom stave, nespracúval ho stolárskym  a tobôž nie rezbárskym spôsobom, svoje diela sám často nazýval plebejskými. O rok neskôr realizoval v Galérii Cypriána Majerníka  Prostredie II. – Les života. Ako jeden z prvých, ešte v čase umeleckého nezáujmu o ekologickú problematiku, do výstavných priestorov Galérie Cypriána Majerníka priniesol nažlto natreté stromy, vytvoril les so zvieratami  a vtákmi pribitými na terče, alebo uväznenými v klietkach či v poštových debničkách – ako objektmi ničenia i zabíjania. Väčšia časť z tohto Prostredia sa nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie, uvedené dielo, ktoré bolo súčasťou tejto výstavy, sa však dostalo do zbierok Galérie mesta Bratislavy.

Svoju dobu jednoznačne predbehol. Začali sa mu otvárať cesty na medzinárodnú výtvarnú scénu, nastupujúca normalizácia však všetko zmenila. V roku 1972 dostal zákaz vystavovania a v ďalších dlhých rokoch Juraj Meliš tvoril už iba pre seba, ale rovnako nástojčivo a  presvedčivo. „Vždy som si uvedomoval a zdôrazňoval, ako BYŤ, a nie lamentovať, ako SA NEDÁ!“, bolo jeho krédom.

 Cykly, ktoré ďalej vytváral,  boli veľkolepými analýzami stavu človeka i celej ľudskej spoločnosti – Help, Idea, Monológy, Hľadanie identity,  po roku 1989 mnoho ďalších osobitých diel, či cyklus Lejdýs and Džentlmens. To už bola doba, kedy sa mu začalo dostávať aj verejné uznanie, od roku 1990 pôsobil ako profesor takmer dvadsať rokov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súvislosti s jeho pedagogickým (i umeleckým) pôsobením o ňom výstižne povedal významný český sochár Vladimír Preclík: „Kdybych byl mladší, šel bych k Jurovi dělat přijímací skoušky. Šel bych se učit optimismu, velkorysosti a srovnával bych krok na jeho cestě za novým pohledem na sochařství.“

                                                                                              Ivan Jančár

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca December 2016
Klaňanie pastierov
Autor: Neznámy (taliansky) maliar
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Február 2017
Ferdinandove kúpele na Železnej studničke
Autor: Johann Vincenz Reim

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.