Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Zimný večer / Kopanické domky | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Dielo mesiaca január

Edmund Gwerk

Zimný večer / Kopanické domky


Edmund GWERK
/ Ödön
(1895, Banská Štiavnica – 1956, Bratislava)

Zimný večer / Kopanické domky. 1928
A 5051, olej, plátno, 100 x 120 cm, značené vpravo dole: „Gwerk“


     Edmund Gwerk študoval v rokoch 1914 – 1919 na VŠVU v Budapešti (prof. E. Balló) a pod vedením prof. I. Rétiho maľoval v maliarskej kolónii plenéru v Nagybányi (Baia Mare, Rumunsko). V Budapešti sa zapojil do činnosti ľavicového krúžku Galilei a do činnosti Maďarskej komúny (1919), v dôsledku čoho bol neskôr v Maďarsku nežiaduci. V roku 1920 sa zapísal na AVU v Prahe (prof. V. Hynais). Pravidelne absolvoval študijné cesty po Taliansku (1924 – 1936) a Nemecku (1923), v roku 1926 navštívil Španielsko, kde pre svoju maľbu objavil El Greca a španielsku barokovú maľbu. Ďalšiu inšpiráciu pre jeho tvorbu znamenala expresívna a mystická maľba A. Jaszuscha začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia.
    Po prekonaní akademického prístupu k maľbe, ktorý mu však zaručil remeselnícku istotu, vycibrenosť maliarskej techniky a vynikajúcu prípravu na figurálne maľby, sa Gwerkova maliarska cesta postupne vykryštalizovala do podoby mysticizmom podfarbeného neskorého expresionizmu, pretrvávajúceho až do konca jeho tvorby. Gwerk sa na päť rokov usadil na samote pod Sitnom, kde odtrhnutý od civilizácie uskutočňoval svoj panteistický sen o splynutí s krásnou a dravou prírodou, o dokonalej symbióze človeka a kozmu. Mystické prežitie prírody v ňom podporila aj literatúra orientu, básnická tvorba R. Thakura, čínska a indická filozofia alebo Rollandovo dielo o Mahátma Gándhím, ktorým sa maliar venoval vo svojej samote. Na výstave v Bratislave v roku 1924 objavil úžasnú genialitu Jaszuscha. Následne sa snažil nájsť vlastný výtvarný výraz, silne expresívne razený a podčiarknutý intenzívnou, niekedy snovou farebnosťou. Princípom jeho tvorby bolo panteistické presvedčenie a hlboká viera v pravú prirodzenosť. V rokoch jeho vrcholného tvorivého obdobia (dvadsiate a tridsiate roky 20. storočia) vznikol rad netradičných portrétov precítených hlbokým výrazom s jemne psychologizujúcou diferenciáciou. Z tohto obdobia pochádzajú aj figurálne motívy s tematikou pracujúceho človeka zrasteného s krajom v okolí Banskej Štiavnice. Podobne ako pri krajinomaľbách sa mu nevyčerpateľným zdrojom stalo banskoštiavnické okolie s malebným pohorím, vŕškami, kopanicami, chalupami a ich obyvateľmi. Tento kraj ho inšpiroval k veľkolepým vírivým krajinomaľbám, maliarskym symfóniám pripomínajúcim dynamické krajinárske vízie, občas hraničiace až s abstraktným expresionizmom s barokovou dynamikou. Svojmu pocitu a idei o „večnej Harmónii“ (Gwerk) dal maliar formu víriacich oblakov a hôr, dynamických, energických kriviek v prírode. Tektonicky zvlnený pohyb kopca na maľbe Zimný večer „zdôrazňuje rytmickú, všade a vo všetkom prítomnú silu prírody“ (Gwerk). Rytmicky zvýraznená skladba motívu vertikálnych stromov striedajúcich sa so špicatými strechami malých chalúp je posilnená krivkami konárov, čím vzniká dojem živej, pokojne driemajúcej zeme pokrytej snehom fialkastej farby.

Proveniencia: Maľba Zimný večer sa dostala do zbierok GMB v roku 1982 nákupom od súkromného majiteľa.
Dielo je prezentované na výstave Príbehy slovenskej moderny v Alšovej jihočeskej galérii v Českých Budějoviciach.
Literatúra: GWERK, Edmund: O umení. Bratislava, 1975; BAKOŠ, Oliver: Edmund Gwerk. Katalóg. Krajská galéria v Nitre, 1980; BACHRATÝ, Bohumír – BAKOŠ, Oliver: Edmund Gwerk 1895 – 1975. Katalóg. Oblastná galéria Banská Bystrica, 1975; BAKOŠ, Oliver: Edmund Gwerk. Bratislava, 1961; VÁROSS, Marian: Edmund Gwerk. Súborné dielo 1918 – 1955. Katalóg. Slovenská sekcia ÚS ČSVU, Bratislava, 1955.

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky umenia 20. storočia

 

« predošlé
Dielo mesiaca December 2007
Lóža
Autor: Ján Želibský
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Február 2008
Večerná nálada
Autor: Gabriel Modrovich

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.