Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ferdinandove kúpele na Železnej studničke | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Dielo mesiaca február

Johann Vincenz Reim

Ferdinandove kúpele na Železnej studničke


Johann Vincenz Reim (1796 – 1858)Ferdinandove kúpele na Železnej studničke. Ručne kolorovaný lept, okolo roku 1840 až 1850. 10,2 x 16,1 cm; 18,6 x 23,8 cm (v/š) 

inv. č. C 1852

Galéria mesta Bratislavy spravuje rozsiahly a unikátny súbor grafických pohľadov na Bratislavu/Pressburg. Vyniká v ňom jedinečná kolekcia kolorovaných leptov od Johanna Vincenza Reima. V strohých líniách s precíznou presnosťou zobrazil rôzne miesta Bratislavy druhej tretiny 19. storočia. Pohľady na známe a menej známe budovy a ulice, doplnené štafážnými postavami, ukazujú dodnes rozprávkovo malebné, no zároveň moderné a pokrokové mesto habsburskej monarchie.

Johann Vincenz Reim, inžinier architekt, kresliar a grafik, vytvoril v rokoch 1834 až 1853 topografický súbor grafík s množstvom pohľadov na rôzne miesta habsburskej monarchie. Vďaka svojmu povolaniu – vedúci inžinier, precestoval celú habsburskú monarchiu a dostal sa aj do Bavorska. Na svojich cestách si v kresbe zaznamenával rôzne mestské panorámy, dominanty miest, ulice, námestia, vyhliadkové či rekreačné miesta, ale najmä nové technicky a priemyselne moderné miesta. Podľa týchto kresieb potom vytvoril 550 očíslovaných kolorovaných leptov. O jeho vzdelaní a architektonickej praxi toho vieme pomerne málo. Narodil sa 28. mája 1796 v meste Varnsdorf (nemecky Warnsdorf) na severe Čiech. Pred rokom 1833 prišiel do Viedne, kde sa natrvalo usadil a v roku 1836 sa stal občanom mesta. V roku 1954 sa stal členom vonkajšej rady mesta Viedeň. A vo Viedni 14. januára 1858 aj zomrel.

Reimov topografický album nemá titulný list ani vydavateľa, predpokladáme, že vznikol z jeho vlastnej iniciatívy. Jednotlivé listy boli vytlačené v malých nákladoch a domnievame sa, že si ich koloroval sám. Katalógový zoznam všetkých 550 grafických listov bol vytvorený až v roku 1954 podľa aukčného katalógu „Liste 80“, vydaného známym viedenským antikvariátom Gilhofer. Názvy „Österreichische Ansichten“ / Rakúske pohľady alebo „Städte und Orte der österr.- ung. Monarchie“ / Mestá a miesta rak.-uh. monarchie boli pridané dodatočne. Lokalizovať sa dá na dnešné Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko a čiastočne aj Nemecko. Početnosťou v ňom prevažuje mesto Viedeň (148 kusov), ale nájdeme tu i Salzburg, Graz, Mariazell, Brno, Pešť, Ostrihom a mnohé iné. Bratislavu a jej okolie rozpoznávame na 25 pohľadoch, z ktorých veľká väčšina má zastúpenie v zbierke Galérie mesta Bratislavy.

 Jedným z výletných a rekreačných miest Bratislavy, ktoré Reim zvečnil, sú Ferdinandove kúpele na Železnej studničke – „Das Ferdinandbad (Eisenbrunnl) bei Pressburg  337“. Na tomto lepte zobrazil pomerne novú budovu Ferdinandových kúpeľov, dokončenú roku 1828. Jednoposchodová budova, v strede zvýraznená rizalitom, je obklopená romantickou prírodou bratislavských lesných parkov. Zurčiaci potok s lávkou a košaté stromy kontrastujú s kultivovanosťou kúpeľného miesta s upraveným kruhovým kvetinovým záhonom. Po okolí sa prechádzajú výletníci či kúpeľní hostia. Dôraz – rovnako ako v jeho ostatných dielach – nie je na umeleckom či výtvarnom prevedení tlače. Vyniká presná lineárna kresba v obryse (v nemeckej literatúre sa označuje ako „Umrissradierung“), v ktorej kompozične skladá pohľady na ulice a budovy systémom šablón. Obmieňa stromy a stafážne postavy popri skutočných a detailne presných stavbách. Ručným kolorovaním sa stáva každý jeho list unikátom, i keď odtiene a farby, ktoré používa, sú pomerne stabilné. Prevláda jasná žltá a zelená, ktoré si zachovali žiarivosť a sviežosť, zatiaľ čo modrá a krémová zostávajú veľmi jemné až neutrálne. Reim sa so svojimi grafikami rád hrá, čo vidíme aj pri porovnaní troch variantov budovy Ferdinandových kúpeľov zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. Otvára a zatvára okenice, postavy necháva zmiznúť, a popritom dotvára rozprávkové „mikropríbehy“ o autentických miestach Bratislavy.

Reimov topografický album nebol vo svojej dobe ojedinelý. Medzi významné umelecké osobnosti, ktoré sa pokúsili zachytiť významné a malebné miesta habsburskej monarchie, nepochybne patria Jakub (1789 – 1872) a Rudolf von Alt (1812 – 1905). Bratislavu na svojich grafikách zvečnil aj Jozef Anton Lántz (tvoril v rokoch 1820 – 1830), Ignác Weissenberg (1794 – 1849) a Anton Jozef Strohmayer (tvoril v rokoch 1835 – 1862). Pohľady na Bratislavu v súbornom diele završuje o generáciu mladší nemecký rytec a kresliar Ludwig Rohbock (1820 – 1883).

  Patrícia Ballx

 Výberová bibliografia:

J. V. Reim ein Verschollener Wiener Künstler. K.G. Liste 80. Antiquariat Gilhofer Wien 1954.

 György, Rózsa: Johann Vinzenz Reim és Magyarország. In Folia Historica, roč. 11, 1983, s. 71 – 85.

 Nebehay, Ingo – Wagner, Robert: Bibliographie der altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Zv. I – III. Graz: Austria Akad. druck-u. Verl. Anstalt, 1981 – 1983.

 Petrová, Anna: Umenie Bratislavy 1800 – 1850. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958.

 Závadová, Katarína: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI., XVII., XVIII. storočí. Bratislava: Tatran, 1974.

« predošlé
Dielo mesiaca Január 2017
Jeleň. (Prostredie II - Les života)
Autor: Juraj Meliš
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Marec 2017
Tulipány
Autor: Ester Šimerová-Martinčeková

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.