Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

 Nekonečný kolobeh života. 1976-79 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Dielo mesiaca február

Rudolf Sikora

Nekonečný kolobeh života. 1976-79


Rudolf Sikora: Nekonečný kolobeh života 1976-79. Ofset na papieri, 69,5 x 49,5cm, zbierka GMB

„Teraz, keď sa pozerám späť, usmejem sa nad svojou dávnou túžbou mať v hlave aký-taký poriadok, nad túžbou poznať odpoveď na večné otázky: Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme?...“                                                                                                                                               Rudolf Sikora

 

O AUTOROVI A DIELE

› Rudolf Sikora patrí k najvýznamnejším predstaviteľom konceptuálneho umenia na Slovensku, ktorý svoju tvorbu prezentuje doma i v zahraničí. Narodil sa v roku 1946 v Žiline, v rodine matematika. Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zaujíma sa o ekológiu, astronómiu, kozmológiu a aktuálne otázky vedy, vo svojej tvorbe prepája vedu a umenie. Patrí k organizátorom kultúrneho života, žije a tvorí v Bratislave, Prahe a Košiciach, kde pôsobí ako profesor na univerzite. Počas Nežnej revolúcie v roku 1989 bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu. V roku 2007 bol o ňom natočený dokumentárny film s názvom Sám proti sebe.

› Humanistické, ekologické a etické posolstvá prepája Sikora so záujmom o človeka. Využíva symboliku znakov *, → a +. Cez vesmír a prírodu, ktorá nás obklopuje a ktorej sme súčasťou, smeruje k záujmu o konkrétneho človeka, k röntgenovej snímke vlastnej ruky, lebky či svojmu autoportrétu.

› V 70. – 80. rokoch 20. storočia patril Rudolf Sikora k predstaviteľom tzv. neoficiálnej scény. Umelci, ktorí sa nepodriadili danému svetonázoru a nezačali tvoriť v štýle socialistického realizmu, nemohli vystavovať a neraz boli sledovaní a vypočúvaní tajnou bezpečnosťou. Zachovali si však svoju vnútornú slobodu pre tvorbu. Stretávali sa a spolu s vedcami diskutovali o aktuálnych problémoch, o ktorých sa verejne nemohlo hovoriť. Jedným z nich bola napríklad otázka ekológie, o ktorej sa vo svete začalo hovoriť koncom 60. rokov 20. storočia (napr. v roku 1969 vznikla organizácia Greenpeace, rok 1970 bol organizáciou UNESCO vyhlásený za Rok ochrany prírody).

› Grafika je vytvorená technikou ofsetu. Je to tlač z plochy, pri ktorej sa fotograficky prenesený obraz z kovovej platne pretláča na gumový valec, ktorý farbu prenesie na papier.

 

NÁMETY NA DISKUSIU

› Dielo Nekonečný kolobeh života pracuje so znakmi, ktoré sú známe každému z nás. Čo všetko symbolizujú, predstavujú znaky *, →, +? Kde všade sa používajú a v akých rôznych súvislostiach?

› Dielo predstavuje kolobeh vo vesmíre, prírode i v živote každého z nás. Akými rôznymi spôsobmi by sa dal zobraziť ľudský život, ktorý sa zvykne prirovnávať k púti alebo putovaniu?

› Pozoroval si už niekedy nočnú oblohu? Keby si sa mohol vydať na cestu do vesmíru, koho a čo by si so sebou zobral? Aké posolstvo zo Zeme by si tam priniesol?

› Súčasťou tohto diela je aj text a vysvetlivky pomenúvajúce jednotlivé symboly. Čo by mohol symbolizovať kameň popísaný symbolmi?

› Opýtaj sa svojich rodičov a starých rodičov, ako si spomínajú na udalosti v roku 1989. Čo sa podľa teba od tej doby zmenilo? Čo to znamená demokracia? Ako sa prejavuje v našom každodennom živote?


AKTIVITY

› Nájdi a odfotografuj vo svojom okolí symboly *, → a +. Kde všade sa dajú nájsť? Aké ďalšie znaky používame v každodennom živote? Ktoré používame v bežnej komunikácii, napr. keď píšeme SMS? Vytvor svoje vlastné znaky a symboly (môžeš ich nakresliť na papier, napísať na počítači, ale aj poskladať v prírode z prírodných materiálov). Aké rôzne znaky nájdeš na klávesnici počítača?

› V prírode sa striedajú ročné obdobia, deň a noc. Pozoruj kolobeh prírody na jednom mieste počas niekoľkých dní a svoje pozorovania zaznamenaj. Pozoruj výhľad z okna triedy a jeho zmeny. Ako sa mení, keď prší, sneží, svieti slnko, je zamračené... Rôzne výhľady môžeš odfotografovať a porovnať.

› Vytvor svoju vlastnú predstavu, svoj vlastný obraz kolobehu života. Môžeš pri ňom použiť formu znakov, ktoré sú niekedy výstižnejšie ako konkrétne obrazy.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Text je súčasťou celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy UMENIE ZBLÍZKA 03: www.umeniezblizka.gmb.sk

 

Daniela Čarná
kurátorka a galerijná pedagogička

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

 

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 3. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.