Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Klaňanie pastierov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Dielo mesiaca december

Simon François Ravenet I., Domenico Fetti

Klaňanie pastierov


Simon François Ravenet I. (1706 – 1774, rytec), Domenico Fetti (okolo 1589 – 1624, autor predlohy)

 

Klaňanie pastierov

Okolo 1729 – 1742

Medirytina/ručný papier s filigránom v strede

477,5 x 349 mm; 450,5 x 329 mm

Signované v strede dole: Tableau de Dominique Feti, qui est dans le Cabinet de Mr. Crozat./ Peint sur bois. de la même grandeur de l'Estampe, gravée par Simon François Ravenet.

Inv. č. C 6725

 

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

(Lukáš   2, 15 – 20)

 

            Na grafickom diele je zachytená scéna opísaná v evanjeliu, ktorá býva vo výtvarnom umení niekedy spojená s kompozíciou Klaňanie troch kráľov. Jednej noci sa pastierom, ktorí v betlehemskom kraji strážili svoje stáda, zjavil anjel a zvestoval im, že sa v meste Dávidovom narodil Kristus, Spasiteľ. Preto sa s očakávaním vybrali do Betlehema, aby sa mu poklonili. Našli tu Máriu a Jozefa s dieťaťom uloženým v jasliach.

Výjav na predmetnom liste je umiestnený do exteriéru na stupne schodov. Na pravej strane kľačí postava Panny Márie s rukami preloženými na hrudi a zbožne sa pozerá na malého spiaceho Ježiška, ktorého anjel v centre kompozície zavinuje do látky. Za ňou sa nachádza Jozef v podobe staršieho muža. V ľavej časti sú situovaní traja pastieri, ktorí sa prišli Spasiteľovi pokloniť. Jeden obracia tvár k nebu, ďalší si na znak úcty sníma z hlavy klobúk a posledný kľačiaci v popredí drží v ruke obetný dar určený pre dieťa – barančeka so zviazanými nohami ako symbol obetného baránka, čiže Kristovej obeti. Na nebi sa vznášajú dvaja putti s nápisovou páskou so zástupom ďalších v pozadí, ktorí celému výjavu prihliadajú.

            Grafika bola vytvorená podľa rovnomennej maľby od významného talianskeho barokového maliara D. Fettiho, ktorá sa dnes nachádza v State Hermitage Museum v Petersburgu. Jej autoromje S. F. Ravenet I., ktorý študoval rytectvo v Paríži pod vedením významného francúzskeho rytca Jacquesa Philippa LeBasa. V roku 1743 odišiel do Londýna, kde vytvoril rytiny podľa diel z maliarskeho cyklu od známeho anglického umelca Williama Hogartha s názvom Marriage à la Mode. Boli publikované v roku 1745. Zakrátko sa sem umelec presťahoval natrvalo a naďalej pracoval pre W. Hogartha, a takisto pre londýnskeho vydavateľa Johna Boydella.

S. F. Ravenet I. rytecky veľmi výstižne spracoval spomínanú maliarsku predlohu. Pomocou šrafúry zloženej z tenkých a hrubých čiar verne zachytil rozloženie svetla a tieňa s jemným vypracovaním modelácie postáv a detailov. Grafika pochádza z dvojdielnej publikácie Recueil d'estampes d'après les plus beaux tableaux et d'après les plus beaux desseins qui sont en France Recueil CrozatCabinet Crozat, vydanej v rokoch 1729 a 1742 v Paríži. Vznikla vďaka francúzskemu finančníkovia zberateľovi umenia Pierrovi Crozatovi. Skladá sa z reprodukcií slávnych kresieb a malieb 18. storočia. Táto kolekcia je známa aj pod názvom Crozat Collection alebo Cabinet Crozat.

 

Martina Vyskupová, kurátorka zbierky starej kresby a grafiky

 

Výberová bibliografia:

Bäumer, Remigius – Schefczyk, Leo (eds.): Marienlexikon. St. Otilien 1988 – 1994.

Luková, Jana – Vyskupová, Martina: Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach GMB. Bratislava 2013.

Rulíšek, Hynek: Slovník křesťanské ikonografie. Postavy. Atributy. Symboly. České Budějovice 2006.

« predošlé
Dielo mesiaca November 2013
Vzkriesenie Lazara (z cyklu Windows), 2006
Autor: Matúš Lányi
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Január 2014
Zenová mníška
Autor: Robert Bielik

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.