Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Johann Daniel Donat: Svätá rodina | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca december

Johann Daniel Donat: Svätá rodinaJohann Daniel Donat (1744 – 1830): Svätá rodina.

1808. Olej, plátno, 86 x 86 cm. Značené a datované vpravo dole čiernou farbou: Donat pinx. Viennae 1808. Zbierka Galérie mesta Bratislavy, inventárne číslo A 3043. V roku 1967 reštaurovala Oľga Pfaffová.

Ako dielo mesiaca decembra sme vybrali olejomaľbu od maliara Johanna Daniela Donata s motívom Svätej rodiny, ktorá je súčasťou stálej expozície Galérie mesta Bratislavy Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800-1918. Johann Donat sa narodil v mestečku Kloster Neuzelle pri dnešnej nemecko-poľskej hranici. Študoval na viedenskej akadémii pod vedením Martina van Meytens, Franza Weirottera a Caspara Sambacha. Stal sa vyhľadávaným viedenským portrétistom a je autorom niekoľkých reprezentačných portrétov panovníčky Márie Terézie a jej synov. Už počas viedenského pobytu pracoval aj pre uhorských objednávateľov, okolo roku 1810 sa presťahoval do Pešti, kde portrétoval miestnych intelektuálov, hodnostárov a členov šľachtických rodín. K jeho blízkym priateľom patril vtedajšia známa osobnosť uhorského kultúrneho života – Ferenc Kazinczy, ktorý ho v listoch opisuje ako človeka obľúbeného vďaka svojej vzdelanosti a nekonfliktnej povahe. Aj keď bol Donat predovšetkým portrétistom, tvoril aj diela s mytologickými námetmi a dostával aj zakázky na oltárne obrazy. Podľa svojich zápiskov vytvoril za svojho života niekoľko tisíc obrazov, zomrel v Pešti v roku 1830.
V téme, ktorú si ako motív obrazu vybral, zvolil nezvyčajné ikonografické spracovanie svätej rodiny, ktorú by v užšom zmysle mala predstavovať Panna Mária s dieťaťom a svätý Jozef. Tu ju však vidíme prezentovanú ako zaujímavý a málo frekventovaný typ, ktorý predstavuje figurálnu kompozíciu blízkeho príbuzenstva Panny Márie. Obohatená je o jej rodičov Annu a Joachima po jej pravici, ďalšími blízkymi sú (sesternica) Alžbeta s manželom Zachariášom a spoločným synom Jánom (Krstiteľom) po ľavici. Postavy autor umiestnil do bližšie neidentifikovateľného priestoru s kamennou dlažbou a zelenou drapériou v pozadí. Ústredná pozornosť sa sústreďuje samozrejme na malého Ježiša a jeho matku, Jozef, spolu so Zachariášom a Joachimom dostali miesto až v poslednom pláne. Maliar ostáva v podaní verný tradičným prostriedkov viedenského klasicizmu a pre jeho tvorbu typickému dôrazu na detail. Obraz sa do zbierok GMB dostal prevodom z pražskej Národnej galérie v roku 1967 a patrí k významným dielam zbierky starého umenia.

J. Luková

Výber z literatúry:
Grajciarová Želmíra– Kiss-Szemán Zsófia: Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800-1918. Sprievodca stálou expozíciou. GMB, Bratislava 2008, s. 23.
Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 28, München 2001, s. 490.
Csatkai, E. Kazinczy és képzémuvészetek, Budapest 1983.

« predošlé
Dielo mesiaca November 2011
RUDOLF FILA: (Rembrandt) Maľuje
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Január 2012
JÁN KUPECKÝ SO SYNOM, 1737

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.