Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Reinterpretácia. Faksimile | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB pred rokom 1975 sídlila v priestoroch Primaciálneho paláca?

Dielo mesiaca december

Patrik Kovačovský

Reinterpretácia. Faksimile


 V rokoch 1990 – 1996 študoval na VŠVU v Bratislave  (prof. J. Gavula, prof. J. Jankovič). Od roku 1999 pedagogicky pôsobí na VŠVU  v Bratislave.

   Patrik Kovačovský je multimediálnym typom umelca venujúcim  sa maľbe, soche, počítačovej grafike, inštaláciám, fotografií, filmu. V ranej tvorbe inklinoval v rôznych objektoch zo skla a kovu k neokonštruktivistickému prejavu. Postupne začína viac používať nové materiály, plasty ako aj priemyselné odpady, nové technológie  sa stávajú súčasťou jeho projektov a inštalácií. Častým v jeho tvorbe je experiment, čo mu však nebráni v precíznom dizajnérskom spracovaní diel. V snahe odhaliť  ich vnútornú štruktúru sa zaoberá problematikou transparentnosti diel (v rôznych jeho inštaláciách je významným fenoménom svetlo), ktorú dosahuje prácou s čiastočne priehľadnými materiálmi alebo aj špecifickými filmovými postupmi. Oproti zložitým projektom vytvára aj jednoduché minimalistické objekty s dôrazom na jednotlivé krátke texty. V maliarskej tvorbe uprednostňuje akryl, ktorý mu umožňuje rýchlejšie spontánnejšie postupy v agresívnejšej a súčasnejšej farebnosti. Paralelne sa venuje aj počítačovej grafike s využívaním najnovších technologických možností. V poslednom období realizoval sériu diel s hľadaním možností prepojenia filmu a plastiky ako aj oka a obrazovky s evokovaním starej analógovej techniky. Skúma úlohu médií v ich vplyve na rôzne sociálne vrstvy.  Konceptuálna stránka jeho diel spočíva v zaoberaní sa určitými komunitami (napr. modelárov, baníkov), kde ho zaujíma  zvláštny sociálny moment, ako aj historické súvislosti a vzťahy. Nie je  konceptuálny autor sústreďujúci sa len textovú zložku, ale projekty prepája do 2D alebo 3D objektov. Od roku 1996 sa venuje Mäkkej plastike (nafukovacie objekty), ktoré dopĺňa zvukom alebo videoprojekciou (Vzducholoď, 1998, Prelet, 2006, Anuloid, 2006).

  Dielo Reinterpretácia pochádza zo série troch diel, ktoré boli pôvodne vytvorené pre EXPO 2000 v Hannoveri. Cituje  faksimile tzv. charakterových hláv F. X. Messerschmidta, ktoré vytvoril tento významný barokový sochár v rokoch 1771  –  1783, kedy nadčasovo spodoboval ľudské hlavy v rôznych grimasách, výrazne pracoval s nadsázkou, iróniou i sebairóniou. O jeho tvorbu je veľký záujem napríklad dielo Kapucín. 1780 - 1783 (olovo, cín, v. 36,3 cm, zo zbierok Galérie mesta Bratislavy) bude zapožičané na výstavu venovanú autorovi, ktorá sa uskutoční v Neue Galerie v New Yorku a následne v Louvri v Paríži. Dielom F. X. Messerschmidta sa inšpirovali viacerí umelci, medzi inými aj Patrik Kovačovský. Vo svojom diele umiestňuje nad faksimile tri lupy, čím zvyšuje ich emotívny účinok. Precízne technicistické prevedenie diela je v kontraste s expresívnymi výrazmi charakterových hláv, čo dodáva dielu zvláštne napätie v  časovej a výpovednej konfrontácii. 

Z literatúry: KRIŠKA, F.: Jozef Jankovič, Patrik Kovačovský. Jarné stretnutie. [Kat. výst.] Hoechst – Biotika, Martin 2007; BARTOŠOVÁ, Z.: Patrik Kovačovský. [Kat. výst.] VŠVU, Bratislava 1997; GERŽOVÁ, J.: Pamäť miesta /6/. Patrik Kovačovský. Blimp Diane Samuels. Zvuky a tiene. Pamäť miesta /8/. Anne a Patrick Poirier. Slzy zabudnutia. [Kat. výst.] Galéria Jána Koniarka, Trnava 1998.

 

Ivan Jančár

« predošlé
Dielo mesiaca November 2009
Jaroslav AUGUSTA

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 3. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.