Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Archaické zrkadlo | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

Galéria mesta Bratislavy je príspevková organizácia Hlavného mesta Bratislavy?

Dielo mesiaca august

Marián Čunderlík

Archaické zrkadlo


Marián ČUNDERLÍK

(1926 Motyčky – 1983 Demänovská dolina)

 

Archaické zrkadlo

1961 – 1962

A 3186, kombinovaná technika, plátno, 100 x 90 cm, neznačené

Proveniencia: Dielo Archaické zrkadlo sa dostalo do zbierok GMB v roku 1968 kúpou od autora.

Dielo reštaurovala v roku 1994 Katarína Schnitzerová, akad. mal.

 

Dielo je prezentované na výstave s názvom V znamení kruhu, ktorá sa venuje výtvarnej tvorbe Mariána Čunderlíka, Anastázie Miertušovej a Marianny Arvay-Čunderlíkovej v Mirbachovom paláci.

 

Od roku 1946 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. J. Mudroch), v rokoch 1948 – 1953 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby (prof. Ľ. Fulla, prof. J. Želibský). V rokoch 1953 – 1955 sa venoval politickej karikatúre a úžitkovej grafike. V roku 1957 sa spolu s E. Špitzom zaslúžil o založenie Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave. Jeho samostatný výstava, ktorá sa tu konala v roku 1958, bola niekoľko hodín po vernisáži z politických dôvodov zatvorená. V šesťdesiatych rokoch pravidelne vystavoval, ale po vylúčení zo Zväzu slovenských výtvarných umelcov v roku 1972 odišiel z Bratislavy a žil v Demänovskej doline v osade Tri studničky. Okrem maľby sa venoval ilustrátorskej tvorbe (do roku 1980 ilustroval vyše 100 titulov poézie a prózy), knižnej grafike a monumentálnej tvorbe.

     Hoci tento maliar a grafik bol od sedemdesiatych rokov dlhší čas opomínaný, rozhodne patrí medzi popredných predstaviteľov generácie, ktorej členovia vytvorili najpodstatnejšiu časť svojho diela v šesťdesiatych rokoch. Jeho meno sa spája s nefiguratívnym, resp. nepredmetným, umením tohto obdobia. V ranej tvorbe sa venoval jednak motívu ženskej postavy s výrazným modiglianiovským tvaroslovím, a jednak cyklu s polofigúrou nazvanému Nevesta, z ktorého sa odvíjajú jeho ArchitektonickéArchaické figúry. Tieto sa stávajú východiskovými obrazmi jeho ďalšej tvorby, v ktorej sa figúry postupne rozpúšťajú na jemnú farebnú hmotu a objavujú sa tendencie k abstrakcii. V tomto období mal Čunderlík veľmi blízko ku Skupine Mikuláša Galandu, tiež sledoval slovanské a ľudové tradície a hľadal európsky výraz, ale nikdy sa nestal jej členom. Inklinoval skôr k príslušníkom Konfrontácií, aj keď korene jeho diel spočívajú práve v týchto maľbách, najmä v skorých šesťdesiatych rokoch. Jeho najzávažnejšie, voľne na seba nadväzujúce cykly Kvadráty (1961), Korpusy (1961), Zrkadlá (1961 – 1963) a Kože (1963) boli v čase vzniku ojedinelé. Na začiatku šesťdesiatych rokov skupina autorov reagovala na aktuálne svetové myšlienkové prúdy a pridala sa k neformálnemu zobrazovaniu, ktoré vyústilo do nezobrazujúceho umenia. Príslušníkom tejto skupiny, ktorá svoju umeleckú činnosť prezentovala na výstavách Konfrontácií (1961 – 1964), bol aj Marián Čunderlík. Nové diela z cyklu Zrkadlá vyjadrujúce existenciálne pocity umelca majú zväčša meditatívny charakter a filozofický rozmer. Autor sa v nich zriekol figurálneho, aj keď nie predmetného zobrazovania. Tieto námety, archaické figúry, zrkadlá a terče, vyjadrujú hlboké existenciálne pocity, sú nositeľom mnohých významov a rôznych kultúrnych šifier. Svoju sugestívnosť získavajú vďaka bohato štruktúrovanej maľbe prostredníctvom rôznych odtlačkov neidentifikovateľných predmetov alebo vďaka takmer úplne hladkej ploche s úmyslom zdôrazniť jej jediný dôležitý predmet, motív. Terče môžeme v Čunderlíkovej tvorbe jednoznačne označiť za symbol. Prostredníctvom nich vstupuje do hlbín psychického stavu človeka. Sú zobrazované kruhmi tenkých obrysov, väčšinou zvýraznenými zvislými stredovými líniami, ktoré ešte viac podčiarkuje vertikálna hrubšia línia tesne za terčom. Majú rôzne významové vrstvy. Okrem cieľovej tabuľky sa divák môže ocitnúť v úlohe pozorovateľa, ale môže sa tiež stotožniť s predmetom maľby a sám sa cítiť ako terč, ako pozorovaný a atakovaný. V druhej polovici dekády vznikajú objekty so záujmom o prvky technického charakteru, s „nájdenými predmetmi“ a asamblážovými prvkami. V sedemdesiatych rokoch sa Čunderlíkova tvorba predčasne uzatvára z dôvodu neúnosnosti všeobecnej situácie a maliarovej vynútenej vnútornej emigrácie a rezignácie.

     Archaické zrkadlo má takmer pravidelný kruhový tvar. Jeho krátermi, stigmami posypaný povrch je odtlačkom histórie fiktívneho sveta. Maliar vstupuje do hlbín mýtickej kolektívnej alebo individuálnej ľudskej histórie, v ktorej sa prekrýva mikro- a makrokozmos. Tento obraz, ktorý zachytáva a odzrkadľuje naše predstavy o svete, resp. o nás, nie je jednoznačne čitateľný, ale vďaka svojej archetypálnej povahe môže byť považovaný za celistvý.

 

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

kurátorka zbierky maľby a sochy 20. a 21. storočia

 

Literatúra: KISS-SZEMÁN, Zsófia: Galandovci – legendy slovenskej moderny 1969 – 1989. Katalóg výstavy. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2011; JANČÁR, Ivan – KISS-SZEMÁN, Zsófia: Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v druhej polovici 20. storočia. Katalóg výstavy. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2009; MOJŽIŠ, Juraj: Galandovci. Legendy slovenskej moderny 1957 – 1968. Katalóg výstavy. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2010; MOJŽIŠ, Juraj: Galandovci. Skupina Mikuláša Galandu. Trenčín : Q-EX, 2004; MOJŽIŠ, Juraj: Galandovci. Galandovci po roku 1970. Trenčín : Q-EX, 2004; MOJŽIŠ, Juraj: Marián Čunderlík. Bratislava : Slovart, 2001; BOČKAY, Milan: Marián Čunderlík. Katalóg výstavy. Bratislava : SAPAC, 1995; HRABUŠICKÝ, Aurel – ORIŠKOVÁ, Mária: Marián Čunderlík. Katalóg výstavy. Bratislava : Slovenská národná galéria, 1992; BARTOŠOVÁ, Zuzana: Marián Čunderlík. In Slovenské pohľady, 1991, č. 3, s. 2; ČEPÁN, Oskar: Od človeka na prah univerza. In Čunderlík. Katalóg výstavy. Bratislava : ObKaSS, 1986.

 

 

 

 

« predošlé
Dielo mesiaca Júl 2013
Venuša a Adónis
Autor: Tiziano Vecellio
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca September 2013
Panna Mária ako matka Vykupiteľa
Autor: Stredoeurópsky maliar

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.