Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Bežci | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Dielo mesiaca august

Milan Paštéka

Bežci


Milan Paštéka: Bežci. 1970. Olej na dreve, 70 x 100cm, zbierka GMB

„Obrazy tu nie sú preto, aby sme si z nich niečo zapamätali, ale preto, aby sa s tými, kto sa na ne pozrie, niečo stalo.“    

                                                                                                                              Miroslav Petříček

O AUTOROVI
› Milan Paštéka je jedným z najosobitejších predstaviteľov slovenského umenia a novej figurácie. Narodil sa v roku 1931 v Trenčíne, obidvaja jeho rodičia boli učitelia. Maľbu študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá existovala v rokoch 1957 – 1968. Jej členovia (Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Milan Laluha, Milan Paštéka a ďalší) hľadali vlastný, originálny spôsob vyjadrenia. Nadväzovali na odkaz domácej a svetovej moderny. Prvá výstava Milana Paštéku v Galérii Cypriána Majerníka v roku 1958 bola štátnou mocou zakázaná a zatvorená, pretože nevyhovovala normám tzv. socialistického realizmu, ktorému sa mnohí umelci odmietali podriadiť, aby nestratili slobodu tvorby. Zomrel v roku 1998 pri dopravnej nehode.
› Milan Paštéka sa venoval maľbe, kresbe, keramike, ale aj prekladom z francúzštiny. Vedel citlivo pracovať s farbou, ktorá je dôležitou súčasťou jeho obrazov. V existenciálnych dielach zobrazuje človeka zvnútra, s jeho pocitmi a prežívaním. Jeho neskoršie obrazy sú abstraktné, bez zobrazenia konkrétnej skutočnosti. Okrem výraznej farebnosti často používa fragment, časť postavy, alebo jej zväčšený detail. Nezobrazuje konkrétnych ľudí, ale vystihuje pocity, ktoré sa týkajú každého človeka, ktoré niekedy prežíva každý z nás (očakávanie, osamelosť, radosť, strach a pod.).
› Figurálne obrazy Milana Paštéku sú súčasťou tzv. novej figurácie, umeleckého smeru, ktorý vznikol koncom 50. a na Slovensku v polovici 60. rokov 20. storočia. Umelci tohto smeru postavu zobrazujú zo subjektívneho uhla pohľadu a často vyjadrujú existenciálne pocity, ako osamelosť, strach, úzkosť alebo odcudzenie, ktoré postavy na ich obrazoch prežívajú. Pracujú s iróniou a groteskou, zväčšeným alebo deformovaným fragmentom postavy, bez zobrazenia konkrétnych detailov.
NÁMETY NA DISKUSIU
› Ako by sa dal popísať obraz Bežci? Vyzerajú, akoby bežali „hlavou proti múru“. Čo znamená tento výraz? Čo prežívajú tri postavy na obraze? Aký majú medzi sebou vzťah? Kam a prečo bežia? Sú to športovci, alebo ich niekto naháňa? Čo pripomínajú ich ruky a nohy? Aké pocity v tebe obraz vyvoláva? 
› Obraz nám môže pripomenúť detskú kresbu. Keď sa deti učia kresliť, kruh pre nich predstavuje hlavu a brucho, čiary ruky a nohy. Jednoduchý spôsob vyjadrenia využívajú umelci často vtedy, keď chcú vyjadriť niečo dôležité a podstatné.  Nájsť takýto jednoduchý spôsob však niekedy býva veľmi náročné. Všetkým sa nám už stalo, že sme dlho hľadali riešenie nejakého problému a nakoniec sme zistili, že bolo celkom jednoduché, a divili sme sa, že nám nenapadlo hneď.

AKTIVITY
› Aké geometrické tvary sa dajú v obraze nájsť? Jednotlivé časti postáv vyzerajú, akoby boli cez seba prelepené. Z rôznych tvarov, vystrihnutých z farebných papierov, skús poskladať svoje vlastné postavy.
› Postavy na obraze takmer splývajú v jednej farebnej mase. Vymysli, aké stopy by tieto postavy mohli zanechávať.
›  Prekresli postavy a vytvor ich príbeh formou komiksu. Čo si myslia, čo hovoria? Aké by mohlo byť pokračovanie tohto obrazu? Vymysli jeho príbeh.

                                             Daniela Čarná
                                                                                                                              kurátorka a galerijná pedagogička

Text je súčasťou celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy UMENIE ZBLÍZKA 03: viac na www.umeniezblizka.gmb.sk

ďalšie dielo »
Dielo mesiaca September 2011
Sýta knižnica
Autor: Roman Ondák

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.