Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Ženský akt v interiéri | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Dielo mesiaca august

Péter Pálffy

Ženský akt v interiéri


Peter / Péter PÁLFFY (Seeborn pri Korneuburgu 1899 – Viedeň 1987)

Ženský akt v interiéri. Okolo 1940
A 5437, olej, plátno, 82 x 46 cm, neznačené

V roku 1921 začal študovať na AVU v Mníchove (prof. A. Jank), v rokoch 1922 – 1923 pokračoval na AVU v Berlíne (prof. E. Wolfsfeld). Podnikol početné študijné cesty po Európe,  v rokoch 1924 – 1933 žil v Paríži, v rokoch 1933 – 1945 na Slovensku a od konca vojny až do svojej smrti v Rakúsku. Aktívne vystavoval, svoju prvú výstavu usporiadal v roku 1928 v Paríži v galérii Myrbor, ktorá patrila k najznámejším avantgardným galériám tej doby. Stal sa členom Salónu nezávislých (Salon des Artistes Indépendents) v Paríži, Nového spolku výtvarných umelcov (Képzőművészek Új Társulata) v Budapešti, Bratislavského umeleckého spolku (Kunstverein), Stavovského spolku výtvarných umelcov (Berufsverein der Bildenden Künstler) v Innsbrucku, Art-Clubu, Medzinárodného umeleckého klubu (Internationaler Künstlerclub) a spolku Kruh (Der Kreis) vo Viedni.
Pálffyho tvorba vychádza predovšetkým z bezprostrednej a odvážnej konfrontácie s významnými umeleckými smermi 20. storočia, počnúc kubizmom a fauvizmom, ktoré ho očarili v Paríži, kde sa zoznámil a spriatelil s predstaviteľmi týchto smerov. Štylizáciu diel z obdobia okolo roku 1924, inšpirovanú talianskym trecentom a duchom Novej vecnosti a symbolizmu, neopustí počas celej svojej tvorby. Po návrate na miesto, kde prežil svoje detstvo, na rodinné panstvá na Slovensku, však spôsob jeho maľby čerpal najmä z expresionizmu. Aj v tomto prípade sa však k tejto tendencii prikláňal ako k východiskovému bodu svojej maľby, predovšetkým k jeho plošnejšiemu variantu, k Matissovmu chápaniu zobrazovania so žiarivým čistým koloritom červených, oranžových, modrých, zelených a žltých tónov a k Roualtovskému silnému kontúrovaniu na spôsob stredovekých vitráží. Následkom straty záujmu o perspektívu obrazy stratili na hĺbke a modelácia hmoty celkom ustúpila do úzadia. Zároveň získala prevahu kompozícia, štruktúra maľby a rytmizovanie pomocou silnejších, výraznejších línií a kontúr.
Maľba Ženský akt v interiéri vznikla v období, keď vrcholila Pálffyho tvorivá fáza v medzivojnovom období na Slovensku. Polakt ženy vo výrazných tehlovočervených farbách je v náznakovitom priestore umiestnený na pozadí zátišia so stolom a detailmi vázy s kvetmi a misky s ovocím. Robustnosť postavy pripomína telá Picassa, ale prístup k maľbe ako ploche, a najmä silný dekorativizmus zreteľne ohlasujú maliarove úsilie o pôžitok z nespútaných hýrivých farieb a voľného narábania s predmetmi maľby. Dielo nesie črty charakteristické pre rad malieb s tematikou ležiacich ženských postáv, ktoré však – podobne ako jeho typické zátišia – riešili skôr teoretické otázky aktuálneho výrazu maľby než sa venovali konkrétnemu zobrazeniu. Toto smerovanie v Pálffyho maľbe sa potvrdilo v povojnovom období, keď sa natrvalo zriekol zobrazujúceho umenia a dopracoval sa k úplnej abstrakcii. Tento trend sprevádzalo právo na úplnú umeleckú voľnosť, internacionálnosť a nezávislosť hlásané aj skupinou Art-Club (1947 – 1960), ktorej bol Peter Pálffy zakladajúcim členom a prezidentom.

Dielo je vystavené v stálej expozícii PRÍBEHY a FENOMÉNY. I. Príbehy slovenskej moderny v Pálffyho paláci GMB.

 

 

Proveniencia: Maľba Ženský akt v interiéri sa dostala do zbierok GMB v roku 1985 nákupom od súkromného majiteľa.
Literatúra: BAUM, Barbara: Peter Pálffy 1899 – 1987. Znovuobjavenie európskej umeleckej osobnosti. Katalóg výstavy. Neue Galerie der Stadt Linz, 1995 – Slovenská národná galéria, 1996; ALBRECHT, Ján – ORSÁG, Jozef: Peter Pálffy. Katalóg. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 1992; MUSCHIK, Johann: Der Maler Peter Pálffy. Katalóg. Internationaler Künstlerclub, Österreichhaus (Palais Pálffy), Viedeň, 1964; BROGYÁNYI, Kálmán: Pálffy Péter festőművész. A Képzőművészeti Egyesület Művészkönyvei, Bratislava, 1940.

 

Zsófia Kiss-Szemán
Kuratorka zbierky umenia 20. storocia

 


« predošlé
Dielo mesiaca Júl 2009
Optický kinetický reliéf
Autor: Milan Dobeš
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca September 2009
Apolón s Amorkom. 1891
Autor: Ján Fadrusz

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.