Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Dielo mesiaca apríl

Eduard Majsch

Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej


Eduard Majsch: Zátišie s bustou herečky Charlotty Wolterovej

1901. Olej, papier na plátne, 101,3 x 78,4 cm. Značené a datované vpravo dole červenou: Majsch Ede 1901. Zbierka Galérie mesta Bratislavy, inv. č. A 1290. Reštauroval Gustáv Stonner  v roku 1970.

Ako dielo mesiaca apríl prezentujeme po prvýkrát zo zbierky starého umenia obraz člena bratislavskej maliarskej rodiny Majschovcov. Eduard Majsch sa narodil v októbri 1841 (deň krstu 10. október). Prvé vzdelanie dostal v ateliéri svojho otca Sebastiána (1807-1859), ako dvadsaťtriročného ho prijali na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni (prof. K. Wurzinger, K. Mayer, E. Engerth). Ešte počas štúdia vystavoval svoje obrazy v Bratislave a keďže tu vtedy neexistovala stála výstavná sieň, túto funkciu nahrádzalo ich dočasné umiestňovanie vo výkladoch kníhkupectiev, či starožitníctiev. V roku 1880 sa Majsch definitívne vrátil do rodného mesta, kde sa natrvalo usadil. Jeho prvý ateliér sa nachádzal na Klobučníckej ulici, po niekoľkých zmenách adresy sa vďaka podpore svojich mecénov – rodine Palugyayovcov –  v roku 1889 nastálo ubytoval v hoteli U zeleného stromu, kde žil až do svojej smrti v roku 1904.

Eduard Majsch nebol len umelcom, ale aj pedagógom, zberateľom a organizátorom tunajšieho kultúrneho života. Jeho maliarske dielo je výtvarne i žánrovo rôznorodé. Galéria mesta Bratislavy eviduje vo svojich zbierkach 65 Majschových prác, traduje sa, že ich vytvoril až okolo tisícky. Keďže jeho tvorba bola lokálne orientovaná, ešte vždy sa veľa jeho malieb nachádza v tunajšom súkromnom majetku. Majsch bol ako umelec veľmi všestranný, k najpočetnejšej skupine jeho diel patria žánrové výjavy (scény z každodenného života) a krajiny, namaľoval aj početné portréty, historické scény a v neposlednom rade zátišia. Pri komponovaní niektorých z nich opakovane využíval predmety (starožitnosti, sochárske diela) zo svojej súkromnej zbierky. Viaceré sa dodnes dochovali  a dnes ich spravuje Múzeum mesta Bratislavy, ktorému maliar svoju kolekciu rok pred smrťou odkázal. Osobitné miesto v Majschovej zbierke mala busta herečky Charlotty Wolterovej (1834-1897) od tunajšieho rodáka – známeho viedenského sochára Viktora Tilgnera (1844-1896). Touto plastikou získal Tilgner na svetovej výstave vo Viedni (1873) uznanie ako výborný portrétista. Bezpochyby k tomu prispela aj identita portrétovanej – hvieznej tragédky z viedenského Dvorného divadla. Z tejto polychromovanej sochy bolo vytvorených množstvo odliatkov. Ktorý z nich bol v roku 1883 zastúpený na výstave v Bratislave a odtiaľ sa dostal do majetku E. Majscha nevedno. Poznáme dve umelcove varianty zátišia s Wolterovej bustou (isto nie sú jediné), staršia práca nazvaná Interiér so starožitnosťami z roku 1886  je v súkromnom majetku, komornejšie pôsobiacu z našich zbierok tu predstavujeme. Maľba je datovaná rokom 1901, maliar  umiestnil vybrané predmety na stôl  pri okne s  naaranžovanou drapériou. Medzi artefaktami sú lutna, prilba, dýka s vykladanou rukoväťou, váza s kyticou kvetov, kniha, ruženec, listina s pečaťou a v neposlednom rade aj fotografia s pohľadom na Bratislavu od Pečenského ramena z ateliéru Eduarda Karola Kozicsa (1874-1933). Obraz vznikol až po smrti Wolterovej (vydatej grófky O´Sullivan de Grass), môžeme ho chápať ako aj alegorický odkaz na pominuteľnosť (opadané okvetné lístky, poškodená väzba knihy, ruženec, zhasnutá svieca, mucha, pávie pero). Atmosféru podtrhujú prepracované detaily predmetov a sýte zemité tóny aké autor rád používal.

 

Jana Luková

Výber z literatúry:

Francová, Zuzana - Grajciarová, Želmíra: Bratislavská maliarska rodiny Majschovcov. Katalóg výstavy. GMB, MMB Bratislava 2001.  

Kreutler, F.: Charlotte Wolter Superstar. Zur Inszenierung des Rollenporträts im 19. Jh. In: Doppler, E (et. al) Schau mich an. Wiener Porträts. Wien Museum, Wien 2006

« predošlé
Dielo mesiaca Marec 2017
Tulipány
Autor: Ester Šimerová-Martinčeková
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Máj 2017
"M"
Autor: Karol Baron

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.