Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Pohľad na hlavnú ulicu Zuckermandla s domom cechu lodníkov a rybárov | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Dielo mesiaca apríl

Karl Hugo Frech

Pohľad na hlavnú ulicu Zuckermandla s domom cechu lodníkov a rybárov


 

Galéria mesta Bratislavy spravuje pôvodnú zbierku obsahujúcu okolo 600 malieb, akvarelov, grafík či skíc a kresieb maliara a grafika Karla Huga Frecha (1883 – 1945). Jeho dielo kĺžuce na hranách umenia a dokumentu nám dodnes pripomína poetickú podobu medzivojnovej Bratislavy s jej malebnými zákutiami.

Karl Hugo Frech sa narodil 9. septembra 1883 v Stuttgarte-Gaisburgu v juhozápadnom Nemecku. Z jeho života vieme, že už od útleho detstva ho fascinovalo maliarstvo a kreslenie, ktoré bolo v škole jeho najobľúbenejším predmetom. Karl Frech študoval litografiu na umeleckom inštitúte G. F. Schreibera v Esslingene. V rokoch 1903 až 1905 navštevoval umelecko-priemyselnú školu v Stuttgarte, kde neskôr pôsobil ako ilustrátor a grafik. Krátky čas študoval aj na Akadémii výtvarných umení v Karlsruhe pod vedením Hansa Thoma, ale štúdium predčasne ukončil. Istý čas žil v Esslingene a neskôr veľa cestoval, najmä po Európe (Švédsko, Taliansko). V roku 1914 sa priženil do Bratislavy, kde strávil väčšinu svojho života. Živil sa ako maliar a grafik, bol aj členom bratislavského spolku Pressburger Kunstverein. Prispieval ilustráciami do bratislavských novín Pressburger Zeitung Grenzboten a okrem toho sa podieľal na ilustrovaní rôznych kníh či grafických albumov s námetom Bratislavy (napríklad od Karla Benyovszkého). Na jeho početných maľbách temperou i olejom, grafických listoch, ale aj skicách a kresbách topograficky presne zaznamenal atmosféru mesta. Dnes nám tieto známe, ale aj neznáme zákutia svojím precíznym spracovaním a malebnosťou približujú niekdajší romantický charakter a históriu tohto starého mesta. Zomrel 27. júla 1945 v blízkosti rakúskeho mesta Steyr na úteku z Bratislavy pri odsune Nemcov. Jeho hrob leží v mestečku Sankt Ulrich.

Jedným z námetov, ku ktorým sa Karl Frech pri svojich potulkách Bratislavou stále vracal, bolo staré podhradie. Vzácne pohľady na tieto zákutia však už patria minulosti. Jedným z takýchto diel je aj maľba temperou na čiernom papieri, ktorá odkrýva pohľad bývalou hlavnou uličkou Zuckermandla, dnes Žižkovou ulicou. V súčasnosti stojí z pôvodnej zástavby iba rokokový dom s vikierom, tzv. dom cechu rybárov a lodníkov, postavený v rokoch 1759 – 1764, a kostolík Najsvätejšej Trojice s mohutnou budovou za kostolíkom. Táto časť podhradia sa rozkladala medzi hradným vrchom a brehom Dunaja a začínala sa východne od Vydrickej brány starou budovou Arzenálu. Jej bohatá história siaha až do 15. storočia, jedným z najznámejších miest bol v 17. a 18. storočí zájazdový hostinec „K čiernemu medveďovi“. K Bratislave bol Zuckermandel ako mestská štvrť pripojený až v roku 1848. Väčšina zástavby Zuckemandla padla za obeť novej výstavbe v  50. a 60. rokoch 20. storočia.

Karl Frech vo svojich maľbách často využíval drobné „vangoghovské“ ťahy štetcom v jasných a sviežich farbách, ktoré akoby imitovali grafickú techniku. Ťahy dláta v drevorezoch, vrypy do linorytov či kombinácie farieb s čiernym papierom dodávajú jeho dielam neopakovateľnú atmosféru a rozprávkový charakter dnes už neexistujúcich starých zákutí a uličiek, ktoré tak približujú starú Bratislavu.

Patrícia Ballx

Vybraná bibliografia:

  1. Karl Frech: Aus meinem Leben. 25. január 1942, článok v časopise Grenzboten.
  2. Hanzelová, Z.: Karol Hugo Frech: Medzivojnová Bratislava. Galéria aktualít, Pálffyho palác, 2. 3. 1994 – 17. 4. 1994. Katalóg výstavy Galérie mesta Bratislavy 1994.

3.       Hanzelová, Z.: Gedächtnisausstellung zum 50. Todesjahr von Karl Frech. Hrsg. Karpatendeutsches Kulturwerk Slowakei Karlsruhe 1995.

« predošlé
Dielo mesiaca Marec 2011
Busta Josefa Pollaka
Autor: Viktor Tilgner
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Máj 2011
Všetko si so sebou nesieme, aj lásku
Autor: Dušan Kállay

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Pablo Picasso
7. 3. 2019 - 2. 6. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Gréta Mária Srnová, Filip Bielek
Kurátorka: Beata Jablonská
20. 2. 2019 - 31. 3. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Pohľad z hradu Starhemberg
Autor: Moritz Saint Genois
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.