Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Svedectvo VI | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Dielo mesiaca apríl

Jozef Jankovič

Svedectvo VI


Jozef JANKOVIČ (1937): Svedectvo VI. 1965
Reliéf/ drevo, sadra, textil, polyester, kov, papier, 250 x 80 cm / Zbierka GMB


„Vo svojich sochách sa Jankovič zväčša venuje existenciálnym problémom svojho vnútra... Hravo a zdanlivo nevážne sa zaoberá základnými etickými otázkami. Strháva masku  falošnosti, pretvárky, malichernosti, neúprimnosti, zrady. Pranierujúc stratu ľudskej  dôstojnosti hľadá ľudskosť v pravom slova zmysle.“             
                                                                                                                                    Zuzana Bartošová

O AUTOROVI A DIELE
 
• Jozef Jankovič sa narodil v roku 1937 v Bratislave. Študoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde žije a tvorí. Centrom jeho sochárskej, ale aj grafickej tvorby, blízkej novej figurácii, novému realizmu a pop artu, je človek a ľudská figúra. Nová figurácia vznikla koncom 50. rokov 20. storočia v USA. Charakterizuje ju subjektívny spôsob videnia, ukazuje človeka akoby zvnútra, cez jeho prežívanie a existenciálne pocity, nie cez vonkajšiu podobu. Často využíva nadsádzku, zväčšený telesný detail alebo fragment, grotesku, iróniu či sarkazmus.

• Dielo Svedectvo VI je súčasťou jedného z najvýznamnejších autorových cyklov s názvom Svedectvá, ktorý vznikal v polovici 60. Rokov 20. storočia. Sú to svedectvá o dobe, o človeku, o jeho existencii. Ústredným motívom je človek, no Jozef Jankovič pracuje iba s jeho torzom, fragmentom, časťou. Týmto fragmentom sú štyri páry predĺžených nôh, ktoré vznikli pomocou naliatia sadry do pančúch. Nohy sú zavesené na drevenej podložke a priklincované – tieto symboly nie sú náhodné, ale odkazujú na ukrižovanie Krista. Previazaný žltý balík nad nohami môže symbolizovať ľudský údel.


NÁMETY NA DISKUSIU A AKTIVITY
• Toto dielo má silný existenciálny rozmer. Nenecháva nás ľahostajnými, ale hovorí o otázkach ľudského bytia, nad ktorými sa zamýšľa každý človek. Aké pocity vo vás dielo vyvoláva? Skúste ich napísať na papier alebo tabuľu. Nie všetky umelecké diela v nás vzbudzujú iba príjemné pocity. Ak má byť umenie pravdivé, malo by odrážať aj aktuálne problémy svojej doby. Umenie totiž neodzrkadľuje iba povahu umelca, ale aj dobu, v ktorej vzniká, a to s celým jej bohatstvom.   
 
• Monumentálne sochy bývajú často umiestňované na verejných priestranstvách, v budovách či na námestiach. Po zmene politického režimu sú to práve pomníky, ktoré sú často odstraňované a rúcané. V období komunizmu stáli na námestiach monumentálne, neprirodzene zväčšené busty politikov vytvorené umelcami oficiálneho socialistického realizmu, ktorí sa prispôsobili jeho požiadavkám napriek tomu, že obmedzoval slobodu ich prejavu a tvorby. Tí, ktorí sa mu nepodriadili, tvorili tzv. neoficiálnu scénu, ku ktorej predstaviteľom patril aj Jozef Jankovič. V roku 1969 vytvoril súsošie Obete varujú pre Pamätník SNP v Banskej Bystrici, ktoré bolo v roku 1972 (v období normalizácie) z politických dôvodov odstránené (dnes je osadené späť na pôvodné miesto). Aké udalosti 20. storočia by mohlo dielo Svedectvo pripomínať? Svedectvom akých udalostí by mohlo byť?

• Pri sochách je vždy dôležitý aj ich vzťah k priestoru, k okolitej architektúre, s ktorou sa navzájom ovplyvňujú.  Navrhnite budovu pre reliéf Svedectvo. Na čo by táto budova slúžila?

• Napíšte príbeh diela Svedectvo. Čo asi prežívajú ľudia, ktorých zobrazuje. Sú to podľa vás konkrétni ľudia, alebo symbolizujú nejakú skupinu ľudí či celé ľudstvo?

• Jozef Jankovič nevytváral postavy iba v sochárskej forme, ale aj v oveľa menšej mierke, v kresbách a počítačových grafikách, a dokonca navrhoval aj figurálne šperky. Navrhnite svoju vlastnú postavu, ktorá nemusí byť realistická, ale môže byť zastúpená iba fragmentom, formou koláže z rôznych druhov papiera a materiálu. Skúste vytvoriť šablónu svojej postavy z kartónu a opakovane ju obkresľovať, prekrývať, otáčať, alebo ju nakresliť v počítači.

Daniela Čarná

Text je súčasťou celoslovenského vzdelávacieho programu UMENIE ZBLÍZKA 02. Viac na www.umeniezblizka.gmb.sk

« predošlé
Dielo mesiaca Marec 2009
Golgota
Autor: Zoltán Palugyay
ďalšie dielo »
Dielo mesiaca Máj 2009
Portrét muža s baretou
Autor: Ján Kupecký

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Autori: František Bílek, Alfons Mucha
Kurátor: Hana Larvová
14. 2. 2019 - 26. 5. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Ernest Zmeták
Kurátorka: Danica Zmetáková
29. 1. 2019 - 24. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Tivadar Csontváry Kosztka, Ladislav Mednyánszky
Kurátor: József Sárkány
24. 1. 2019 - 31. 3. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Obchodník s dažďom
Autor: Stanislav Stankoci
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.