Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Archív výstav | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava
26. 6. 2013 — 8. 9. 2013
Pálffyho palác
Autor: Rudolf Uher
Výstava
25. 6. 2013 — 25. 8. 2013
Mirbachov palác
Autor: Marián Čunderlík, Anastázia Miertušová, Marianna Arvay - Čunderlíková
Výstava
18. 6. 2013 — 1. 9. 2013
Pálffyho palác
Autor: Robert Brun
Výstava
12. 6. 2013 — 1. 9. 2013
Mirbachov palác
Autorka: Katarína Vavrová
Výstava
16. 5. 2013 — 2. 6. 2013
Mirbachov palác
Autor: Katedra designu VŠVU Bratislava
Výstava
7. 5. 2013 — 16. 6. 2013
Pálffyho palác
Výstava
19. 4. 2013 — 9. 6. 2013
Pálffyho palác
Výstava
21. 3. 2013 — 12. 5. 2013
Mirbachov palác
Autor: Petr Malina
Výstava
13. 3. 2013 — 28. 4. 2013
Pálffyho palác
Autor: Martin Činovský
Výstava
8. 3. 2013 — 9. 6. 2013
Mirbachov palác

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Diana a Actaeon
Autor: Aegidius Sadeler II. (okolo 1570 – 1629) podľa Josepha Heintza (Heinza) st. (1564 – 1609)
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.