Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Stará kresba a grafika | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Zbierka

Stará kresba a grafika

Zbierka
Kurátorka: Mgr. Martina Vyskupová

Jadro kolekcie kresby a grafiky, ktorá sa pôvodne nečlenila na „starú“ a „novú“, tvoria diela prevedené do novovzniknutej Mestskej galérie (31. 12. 1958) z Mestského múzea. K viac ako 9 600 dielam začali rýchlo pribúdať nové, a to buď darom, kúpou, alebo rozličnými formami deponovania. Prvé desaťročie bolo smerodajné najmä pre budovanie štruktúry zbierky a novej katalogizácie, čo bolo pre jej veľkú rôznorodosť a rozsah mimoriadne zložité. O nové typologické a tematické rozčlenenie zbierky sa zaslúžil najmä jej kurátor a vtedajší riaditeľ galérie Ľudovít Medvecký so svojimi spolupracovníkmi.

Zbierka starej kresby a grafiky je druhou najpočetnejšou zbierkou galérie. Zo zberateľského hľadiska bol už od jej vzniku kladený dôraz predovšetkým na diela so vzťahom k Bratislave. Vznikla tak unikátna kolekcia nielen bratislavských vedút, ale aj výjavov z korunovácií uhorských kráľov z rokov 1563 – 1830. Obsahovo bohaté, hoci často nekompletné, sú aj série pohľadov na uhorské mestá, portréty či žánrové, vojenské a biblické výjavy. Významnou súčasťou zbierky je aj album a súbor mezzotínt vytvorených v 18. storočí podľa portrétov maliara Jána Kupeckého. Za 19. storočie môžeme spomenúť rozsiahlu portrétnu sériu Ferdinada von Lütgendorffa, ktorý dlhé roky pôsobil v Bratislave, a bratislavského rodáka Jozefa Heinbuchera.

V neveľkej talianskej kolekcii nájdeme známe mená ako Antonio Tempesta či Giovanni Battista Piranesi. Z holandských a flámskych majstrov môžeme uviesť Lucasa van Leyden, Johanna Sadelera a Hendrika Goltiziusa. K hodnotným dielam patria aj kópie majstrov ako Albrecht Dürer či Rembrandt van Rijn rôznej proveniencie.

Podobne ako pri grafických technikách, aj výber kresieb bol skôr výsledkom súhry náhod ako cieleného, kritického výberu. Najpočetnejšiu kolekciu tvoria albumy a kresby umelcov z 19. storočia, pričom k najzaujímavejším patria diela miestnej proveniencie od Eduarda Majscha či Alojza Rigeleho.

Na záver treba pripomenúť unikátnu súčasť grafickej zbierky – súbor kolorovaných grafík, vystavených v dvoch miestnostiach Mirbachovho paláca (tzv. kazetové miestnosti). Ide o pôvodnú inštaláciu 290 diel francúzskej, nemeckej, holandskej a talianskej proveniencie.

Mgr. Jana Luková

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.