Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Tiene raja | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Tiene raja

Autorka: Vlasta Žáková
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
30. 9. 2016 - 29. 1. 2017
Kurátorka: Kristína Jarošová

Tvorba Vlasty Žákovej sa vyznačuje netradičným vytváraním textilných obrazov a mäkkých plastík pomocou ručnej a strojovej výšivky. Kombináciou rôznych druhov textílií, bavlniek a stužiek vytvára viacrozmerný plastický priestor, ktorý odhaľuje jej túžbu presiahnuť limity daného média a vstúpiť do hmatateľnej a živelnej reality.

            Podobne aj výstavou TIENE RAJA pretvára podkrovie Mirbachovho paláca GMB na fantasmagorickú alternatívu rajskej záhrady. S dôrazom na multimediálnu a interaktívnu inštaláciu, Žáková prepája zvukovo-svetelno-pohybové prvky, ktoré umocňujú zážitok z textilných obrazov, mäkkých sôch a nositeľných plastík. V spolupráci s ľudským telom necháva plastiky ožívať v krátkych performance zobrazujúcich časť života týchto bytostí.

            Výtvarníčka najnovšími dielami reaguje na vštepený model Adama a Evy, na prepletenú ideu dobra a zla, ako aj na tvorivú i deštrukčnú silu pokušenia a hriechu. V tomto zmysle vytvára priestor pre lásku medzi rovnakými pohlaviami, Adamom a Adamom, pre nadpozemské bytosti i pre jednotlivca odsúdeného do odcudzenia a osamotenia. 

            Postupné opúšťanie jej typickej  „párty témy“ doznieva už len v temných plastikách bytostí, obývajúcich svet mimo našej reality, zmutovaný zo svetiel diskoték. Tieto bytosti sú odkazmi pocitov, spomienok, strachu, obáv a túžob v určitých životných obdobiach. Výtvarníčka tak starostlivo konštruuje impozantný svet na hrane imaginácie a reality, do ktorého vťahuje diváka „jedovato“ žiarivými a zámerne nedokončenými ťahmi vlákien.

 

Kristína Jarošová 

 

/kurátorka výstavy/

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Vlasta Žáková

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.