Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Štipendium Radislava Matuštíka. POOR LITTLE ARTIST/ Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

na inštaláciu Pasáž od Mateja Kréna bolo použitých takmer 15 000 kníh?

Výstava

Štipendium Radislava Matuštíka. POOR LITTLE ARTIST/ Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
15. 5. 2007 - 24. 6. 2007
Kurátor: Eliška Mazalanová, Alexandra Niczová

Výstava POOR LITTLE ARTIST. Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás je víťazným projektom Štipendia Radislava Matuštíka, ktoré raz ročne udeľuje Galéria mesta Bratislavy, s cieľom podpory praxe študentov umenovedných univerzitných odborov na pôde galérie. Štipendium pre mladých kurátorov nesie od svojho štvrtého ročníka meno Radislava Matuštíka (1929–2006) – jedného z nestorov slovenskej umenovedy, ktorý stál vyše polstoročie pri najnovších trendoch súčasného slovenského výtvarného umenia. V jeho odbornom zábere hralo jednu z najdôležitejších rolí umenie nastupujúcich generácií mladých tvorcov, ktorých snahy vždy presne kriticky odhadol a pomenoval. Tradujú sa jeho prednášky na Filozofickej fakulte UK, kde pedagogicky pôsobil a zásadným spôsobom ovplyvnil mnohých neskorších teoretikov umenia.
Víťazný projekt Štipendia Radislava Matuštíka POOR LITTLE ARTIST. Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás, bol vybraný odbornou komisiou spomedzi 5. prihlásených kurátorských konceptov. Jeho kurátorky Alexandra Niczová a Eliška Mazalanová, poslucháčky 3. ročníka Katedry dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa v ňom zameriavajú na mapovanie vzťahu umelca a teoretika z pohľadu umelca.
Výstava POOR LITTLE ARTIST. Kurátor vážne škodí Vám a ostatným okolo Vás sa snaží reflektovať tému problematického vzťahu umelcov voči kurátorom a teoretikom umenia. Zámerom je nazerať na tento problém z dvoch aspektov: tak, že ho umelci nielen vizualizujú vo svojich dielach, ale aj verbalizujú v ankete v úvode výstavy. Anketa prezentuje vzorku 10 slovenských umelcov rôznych vekových kategórií, ich názory a odpovede na tri otázky týkajúce sa danej problematiky.
V priestoroch Galérie aktualít je prezentované dielo Richarda Fajnora oMeNkLaTúRa, fotografické portréty slovenských teoretikov “odzadu“, ktorí akoby si nevedeli nájsť ten správny smer. Video Viery Devečkovej Pokec o potencionálnom koncepte hravou formou konfrontuje “vyjadrovacie schopnosti“ umelcov a teoretikov. Na toaletách galérie sa napokon nachádza remake projektu Juraja Dudáša Curator is your killer.

Stipendium.jpg.jpg 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.