Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

SPOMIENKA NA KAROLA BARONA | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

SPOMIENKA NA KAROLA BARONA

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
19. 9. 2006 - 22. 10. 2006
Kurátor: Ivan Jančár

Karol Baron bol citlivým vnímateľom tých príbehov, v ktorých sa objavuje aspoň náznak bizarnosti či absurdity, ktoré vedel skvele pospájať do absolútne nových vzťahov, dodať im tú pravú pointu surrealitického diela.
V rokoch 1990-1993, keď mal už svojím charakteristickým rukopisom vytvorených nielen množstvo diel, súborov či cyklov, ale už aj celý svojský svet s osobitými obyvateľmi / Somnambulovia a cynici extra muros, Homunkulovia, Mutanti, gryfovia, scylly a palcologoidi, Nosatci a mnohí iní, pospájaní z ľudských, vegetatívnych i z technických prvkov /, vytvára cyklus Parafrázy. I keď tu nesiaha práve k autorom, ktorých výtvarné prejavy sú mu bližšie, teda k stredovekým autorom s tvorbou plnou myslitiky a mystérie, obracia sa k dielam s výraznou symbolikou.
Tento cyklus sa skladá zo šiestich diel, ktorých inšpirujúca predloha je značne rozdielna. Botticelliho Venuša, Sv. Sebastián, Vták Fénix, Barbie, Alberova túlavá ruka a Metafyzický paradox. Baron tu inštaloval vlastne akési divadlo, do ktorého je však možné vstúpiť a stať sa súčasťou predstavenia.

Tento cyklus diel bol už v roku 2001 vystavený v Galérii mesta Bratislavy .

Po tragickej smrti Karola Barona v Paríži 29. januára 2004 sa ho rozhodla jeho manželka Soňa Baronová veľkoryso darovať Galérii mesta Bratislavy. Preto si ho dovoľujeme s vďakou a so spomienkou na skvelého človeka a veľkého umelca ešte raz vystaviť.

Ivan Jančár, riaditeľ GMB

Kustód zbierky grafiky 20.storočiaNewsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.