Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

SPOMIENKA NA KAROLA BARONA | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

môžete navštíviť tvorivé dielne pre rodiny s deťmi?

Výstava

SPOMIENKA NA KAROLA BARONA

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
19. 9. 2006 - 22. 10. 2006
Kurátor: Ivan Jančár

Karol Baron bol citlivým vnímateľom tých príbehov, v ktorých sa objavuje aspoň náznak bizarnosti či absurdity, ktoré vedel skvele pospájať do absolútne nových vzťahov, dodať im tú pravú pointu surrealitického diela.
V rokoch 1990-1993, keď mal už svojím charakteristickým rukopisom vytvorených nielen množstvo diel, súborov či cyklov, ale už aj celý svojský svet s osobitými obyvateľmi / Somnambulovia a cynici extra muros, Homunkulovia, Mutanti, gryfovia, scylly a palcologoidi, Nosatci a mnohí iní, pospájaní z ľudských, vegetatívnych i z technických prvkov /, vytvára cyklus Parafrázy. I keď tu nesiaha práve k autorom, ktorých výtvarné prejavy sú mu bližšie, teda k stredovekým autorom s tvorbou plnou myslitiky a mystérie, obracia sa k dielam s výraznou symbolikou.
Tento cyklus sa skladá zo šiestich diel, ktorých inšpirujúca predloha je značne rozdielna. Botticelliho Venuša, Sv. Sebastián, Vták Fénix, Barbie, Alberova túlavá ruka a Metafyzický paradox. Baron tu inštaloval vlastne akési divadlo, do ktorého je však možné vstúpiť a stať sa súčasťou predstavenia.

Tento cyklus diel bol už v roku 2001 vystavený v Galérii mesta Bratislavy .

Po tragickej smrti Karola Barona v Paríži 29. januára 2004 sa ho rozhodla jeho manželka Soňa Baronová veľkoryso darovať Galérii mesta Bratislavy. Preto si ho dovoľujeme s vďakou a so spomienkou na skvelého človeka a veľkého umelca ešte raz vystaviť.

Ivan Jančár, riaditeľ GMB

Kustód zbierky grafiky 20.storočiaNewsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.