Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Sklo: Možnosti a limity | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

Sklo: Možnosti a limity

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
5. 12. 2017 - 11. 3. 2018
Kurátorka: Naďa kančevová

Výstava je reakciou na pretrvávajúce diskusie ohľadom posunov v chápaní  skla ako výtvarného (dizajnérskeho) média v súčasnosti. V rámci týchto diskusií sa často vynára otázka: Je súčasné sklo skôr záležitosťou materiálu, konceptu, alebo úžitkovej hodnoty? Cieľom navrhovaného projektu je predstaviť verejnosti rôzne kontrastné polohy súčasného skla, naprieč všetkými generáciami autorov (SR a ČR). Vzniká tak koláž, ktorá je akýmsi rozkročením medzi voľným umením, sochou, objektom a dizajnom. Popri sebe tu nájdu svoje miesto dizajnové sady pre firmu Rona s konceptuálne ladenými objektmi, ale aj sklenenými plastikami, ktoré nechávajú vyniknúť remeselnú krásu formy a ktoré neraz fungujú v mnohých ďalších a samotným autorom nečakaných súvislostiach. Dôležitou súčasťou výstavy je audovizuálny materiál, s krátkymi výpoveďami jednotlivých autorov. Autorské výpovede budú prezentované priamo v priestore expozície a budú komunikovať s prezentovaným materiálom (a divákom). Ako celok výstava nie je iba „trans“ generačným dialógom, ale aj dialógom pomerne odlišných a rozdielnych svetov i spôsobov myslenia. Čo jednotlivé objekty navzájom spája je sklo, ako materiál veľmi špecifickej vizuality, ale i ako technológia s určitými vopred danými možnosťami spracovania.

Usporiadateľ: Galéria Nova

Kurátorka: Naďa Kančevová
Filmový záznam: Ivo Brachtl

Vystavujúci autori: Palo Macho, Patrik Illo, Václav Cigler, Štepán Pala, Zora Palová,

Pavol Hlôška, Jana Hojstričová, Laco Teren, Oliver Leššo, Jiří Pelcl, Jakub Berdych, Ašot Haas, Gizela Šaboková, Jiří Pelcl, Matej Krén, Pavle Mrkus, Ľuba Bakičová, Petr Stanický a i.

 

 

Realizované s finančnou podporou FPU.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.