Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

PRÍBEHY a FENOMÉNY. Slovenské výtvarné  umenie 20. storočia I. | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Expozícia

PRÍBEHY a FENOMÉNY. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I.

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
Stála expozícia
Kurátorka: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

Stála expozícia na prízemí Pálffyho paláca je dočasne neprístupná z technických dôvodov. Ďakujeme za porozumenie.

 

Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948

Stála expozícia podáva čo najucelenejší obraz slovenského moderného umenia v medzivojnovom období zo zbierok GMB. Na základe výberu ťažiskových diel z dejín slovenského umenia prezentuje kvalitnú kolekciu maľby a plastiky z rokov 1918 až 1948. Umožňuje zachytiť paralelne, a pritom nezávisle prebiehajúce, bohato rozvrstvené a rozvetvené umelecké dianie na Slovensku. Z tohto usporiadania vyplýva isté chronologické a štýlové zoskupenie umeleckých diel, ktoré poukazuje na kontinuitu vývoja výtvarného umenia tohto obdobia. Výstava umožňuje urobiť si predstavu o vývoji umenia daného obdobia tak na základe tvorby najznámejších predstaviteľov maliarstva, ku ktorým patria M. Benka, J. Alexy, M. A. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, E. Šimerová, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch, J. Želibský, V. Hložník, ako aj na základe diel menej známych, ale nie menej kvalitných a zaujímavých osobností, akými sú F. Reichentál, J. Flaché, J. Jakoby, E. Nemes, J. Bauernfreund, E. Nevan, L. Guderna, V. Chmel a ďalší. Výstava reflektuje ťažiskové problémové okruhy umenia doby, ako napríklad otázku tradičného a moderného, národného a svetového, otázku transformácie folklóru, resp. defolklorizácie umenia, fenomén mesta a s tým súvisiace osamotenie človeka, konflikt reality vojny a bezmocnosti človeka v „stigmatizovanom veku“ (Š. Žáry, 1944), otázku základných hodnôt človeka a pod.

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Christo
29. 6. 2017 - 27. 8. 2017
Mirbachov palác / Výstava
29. 6. 2017 - 17. 9. 2017
Pálffyho palác / Výstava
Autorka: Mária Čorejová
Kurátor: Miroslava Urbanová
16. 6. 2017 - 3. 9. 2017
Pálffyho palác / Výstava
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán
8. 6. 2017 - 1. 10. 2017
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Don Quijote
Autor: Cyprián Majerník
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.