Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MESIAC FOTOGRAFIE - Jiří David | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

MESIAC FOTOGRAFIE - Jiří David

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
31. 10. 2006 - 10. 12. 2006
Kurátor: Martin Dostál

Jiři David je jedným z najvýraznejších príkladov fotografa, ktorý poukazuje a svojou tvorbou zotiera hranice medzi fotografiou a iných vizuálnych médií.
Autor bol pôvodne vyprofilovaný ako maliarska hviezda českej postmoderny, akcelerujúci aj vďaka skupine Tvrdohlaví, sa už na prelome 80. a 90. rokov intenzívne zaoberal konceptuálnymi inštaláciami. Konceptuálne myslenie stálo v zárodku aj v prípade jeho fotografickej expanzie.
Prvým cyklom, ktoré vzniklo prostredníctvom tohto média v rokoch 1991 – 1995, boli Skryté podoby – pravopravé a ľavoľavé podobizne umeleckého , vedeckého, športového a politického sveta. V Čechách, pre mnohých medzinárodný ohlas tohto cyklu zaznamenal zaradenie Davidových „portrétov“medzi prestížne fotografické expozíie.
Postupne vznikli ďalšie konceptuálne cykly, spolu s tým najnovším, nazvaným Bez súcitu (2002), kde zobrazuje plačúce portréty politických vodcov v kladnom i zápornom spektre.
Vedľa týchto cyklov, kde je umelec inscenátorom, však Jiří David od 1. polovice 90. rokov sám intenzívne fotografuje v niekoľkých „nekonečných“ sériách. Treba podotknúť, že fotografoval už predchádzajúcom desaťročí a to čiernobiele vyprázdnené mestské priestory (vtedy však ešte uprednostňoval maliarstvo). Jedným z impulzom k „návratu“ k fotoaparátu bola predovšetkým farba, ktorá prepojila autorov maliarsky cit s rýchlosťou, bezprostrednosťou a atmosférou zachytenia „momentiek“.
Fotografovanie je pre Davida intímny proces, či už sníma Predmety a priestory, Ľudí v krajine, Zvieratá v krajine,a lebo pracuje s rodinnými „modelmi“, kde najmä fotogenický a tvárny syn Daniel umožňuje inscenovať naratívne – vizuálne hry s množstvom naznačených významových podtextov.
Autor nevytvára jeden rafinovane vypreparovaný snímok, ale pracuje štýlom blízkym filmovým režisérom, kedy jednotlivé fotografie predstavujú vizuálne fragmenty, ktorých význam sa násobí zreťazením do dvojíc, trojíc, pätíc či iks kusov v rámci „neukončených“ cyklov, aj medzi cyklami vzájomne. Pritom Davidove fotoobrázky sami o sebe priťahujú nezvyklým námetom (často vtipne vizuálnym v osobnej v historicky estetizujúcej, v sociálne romantizujúcej či decentne dráždivej rovine), vychytanou kompozíciou a častokrát aj sugestívnou farebnosťou, Najprínosnejšou je však ich zvládnuté balancovanie medzi fotografickým konceptom, jedinečnou „dokumentárnou“ narativitou a tiež maliarskou skúsenosťou.

Martin Dostál

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.