Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Jacopo Robusti TINTORETTO (1518 - 1594). Kristus a cudzoložnica (1546 - 1548). 3. december 2008 - 11. január 2009 | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

ďalší originál Tilgnerovej fontány Tritón a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca stojí vo viedenskej Volksgarten?

Výstava

Jacopo Robusti TINTORETTO (1518 - 1594). Kristus a cudzoložnica (1546 - 1548). 3. december 2008 - 11. január 2009

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
3. 12. 2008 - 11. 1. 2009

 

                      mKristus_cudzoloznica.jpg.jpg

Christ and the Woman Taken in Adultery  (Cristo e l´Adultera)
(1546 – 1548). Oil on canvas, 119 x 168 cm.
Galleria Nazionale d´Arte Antica di Palazzo Barberini
 

Tintoretto alias Jacopo Comin
(Venice, September 29th  1518- May 31th 1594)
was an Italian painter, one of the most representative of Venetian School and probably the last most important painter of the Italian Renaissance.
Alias “ Tintoretto” become from his father’s job. In his youth he was also called Jacopo Robusti because his father strongly defended the Padua’s  gate by Imperial soldiers.  The real name Comin had been discovered recently by Miguel Falomir, the curator of Prado in Madrid, and it was published in the occasion of the Tintoretto exhibition at Prado. For his passion in his painting he was called “The Furious”  and his dramatic use of the prospective and light let him become the precursor of the Baroque Art.
The artwork, Cristo e L’Adultera, was recognized by Adolfo Venturi in the Prince Mario Chigi Collection, and was donated to the State in the 1902. Probably the painting was in the Collection from 1666, coming from Paolo Serra Collection. The impressive pictorial erudition become from the prospective and above all in floor drawings, and circular motion of the scene.


Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.