Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Dva magické svety: Kamila Štanclová a Dušan Kállay | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

Dva magické svety: Kamila Štanclová a Dušan Kállay

Palais des Nations, Galerie des pas perdus, Geneve
5. 10. 2010 - 31. 10. 2010
Kurátor: Ivan Jančár

   
Vážený.....
   Dovoľujem si Vám ponúknuť výstavu tvorby dvoch veľmi významných slovenských umelcov – Dušana Kállaya a jeho manželky Kamily Šanclovej.
V histórií slovenského výtvarného umenia ale aj detskej literatúry sa nachádza len jedna osobnosť, ktorej bola udelená najprestížnejšia  Cena Hansa Christiana Andersena za prínos pre detskú literatúru – Dušan Kállay. Jeho rozsiahla grafická, ilustrátorská a voľná tvorba sa stretáva s veľkým obdivom v mnohých krajinách sveta, v Japonsku, Južnej Kórei a ďalších krajinách vystavoval svoje diela v najvýznamnejších múzeách a galériách, knihy s jeho ilustráciami sú vydávané prakticky po celom svete. Už krátko po ukončení vysokoškolského štúdia získal prvé medzinárodné ocenenia – 1973 Zlaté jablko BIB ‘ 73, v r. 1975 Zlaté jablko BIB ’75 a v r. 1983 cenu Grand Prix BIB ’83 (Alica v krajine zázrakov). V r. 1988 mu na Kongrese IBBV v Oslo udelili za celoživotnú ilustračnú tvorbu Cenu Hansa Christiana Andersena. Usporiadal takmer 120 výstav doma i v zahraničí, kde prezentoval svoju grafickú, ilustračnú a maliarsku tvorbu. Častokrát vystavoval spolu so svojou manželkou, rovnako vynikajúcou výtvarníčkou  Kamilou Štanclovou, ktorá taktiež získala za svoju tvorbu množstvo významných ocenení. Kamila Štanclová je rovnako absolventkou legendárnej školy Vincenta Hložníka, venuje sa maľbe, grafike a ilustrácií. Ich spoločný domov je doslova nasiaknutý umením, detská ilustrácia tvorí dávny génius loci tohto miesta. Na výstave by boli prezentované grafické listy a ilustrácie obidvoch autorov.  Na výstave by boli zastúpené aj ilustrácie z vôbec najveľkorysejšieho projekt v dejinách slovenskej detskej ilustrácie – v roku   2001 sa na Dušana Kállaya a jeho manželku Kamilu Štanclovú obrátili zástupcovia vydavateľstva BRIO Praha a Grund Paris so žiadosťou o ilustrovanie všetkých 156 rozprávok Hansa Christiana Andersena, ktoré boli postupne vydané v troch zväzkoch. Ilustrácie Andersenových rozprávok sa tak v ich podaní stávajú veľkou rozprávačskou a ilustrátorskou epopejou plnou úcty k textu, ale aj jeho nádherným a osobitým ozvláštnením.
Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.