Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

BURNING | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

že Mirbachov palác, jedna z budov galérie, pochádza už z roku 1768?

Výstava

BURNING

Autorka: Ingrid Višňovská
Mirbachov palác (pozrite kontakt)
26. 10. 2011 - 29. 1. 2012
Kurátor: Ivan Jančár

Multimediálna site-specific inštalácia.


Autorka využíva oheň ako výrazný element histórie ľudstva – na jednej strane chápaný ako životodarný a očistný, na strane druhej v dejinách často zneužívaný. Môže byť ničivý, ale môže byť aj synonymom života a lásky. „Preto slová nutrisco et extingo, teda živím sa dobrým a ničím zlo, charakterizujú aj salamandra, zviera symbolizujúce oheň“. Divák prechádzajúci týmto priestorom zažíva novú skúsenosť. Je účastníkom niečoho, čo by v skutočnosti bolo bez fyzickej ujmy nemožné, a zároveň symbolicky zažíva vlastnú očistu. Inštalácia využívajúca holografický princíp je realizovaná v hornej časti podkrovného priestoru Mirbachovho paláca, takže divák hľadí na oheň zospodu, vracajúc sa tak do čias pred Prométheom, keď bol oheň výlučným majetkom bohov.

 

Ingrid Višňovská (1978) študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri priestorových komunikácií u Doc. Antona Čierneho (1998 – 2004). V roku 2005 sa stala víťazkou medzinárodnej súťaže Ars Electronica Centrum (Map XXL). V roku 2005 bola finalistkou Ceny Oskára Čepana a v roku 2007 finalistkou ceny Essl Award.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ingrid Višňovská

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.