Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

Andrea Euringer- Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60-tych rokoch 20. storočia Akcie Alexa Mlynarčíka | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Vedeli ste, že

organizujeme celoslovenský program pre školy UMENIE ZBLÍZKA?

Výstava

Andrea Euringer- Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60-tych rokoch 20. storočia Akcie Alexa Mlynarčíka

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
27. 10. 2009 - 27. 10. 2009

Galéria mesta Bratislavy a Kráľovský protokol Argílie si Vás dovoľujú pozvať na krst publikácie Andrey Euringer- Bátorovej: Akčné umenie na Slovensku v 60-tych rokoch 20. storočia Akcie Alexa Mlynarčíka

Večer sprevádza: Pohľad do archívu Argílie

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 3. 2. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Ohňostroj v Hofvijver
Autor: Romeyn de Hooghe
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.