Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

GUESTBOOK. Návštevník galérie 21. storočia | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB vydala k stálym expozíciám umenia 19. a 20. storočia nových sprievodcov v slovenskom a anglickom jazyku?

Výstava

GUESTBOOK. Návštevník galérie 21. storočia

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
20. 5. 2008 - 22. 6. 2008

Kurátorky: Mária Gmitrová, Michaela Truhlíková

V piatom ročníku štipendia Radislava Matuštíka Galérie mesta Bratislavy, zameranom na podporu kurátorských projektov študentov umenovedných a umeleckých odborov, zvíťazil projekt GUESTBOOK, Návšetvník galérie 21. storočia. Jeho autorky Mária Gmitrová a Michaela Truhlíková, študentky 2. ročníka Katedry dejín umenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, sa v nej zameriavajú na návštevníka prostredníctvom analyzovania návštevných kníh vybraných výstav súčasného umenia uskutočnených po roku 2000. Predmetom výstavy sa stávajú zaujímavosti z kníh, čím je pozorovanie sprístupnené nielen kurátorom, ale aj verejnosti.
Charakter výstavy tiež vytvára významovú rovinu zdôrazňujúcu cyklus. Keďže práve návštevník sa podieľa na vzniku návštevnej knihy, stáva sa tak aj spoluautorom diela, na ktoré sa príde pozrieť do galérie znova ako návštevník. Týmto je akcentovaná myšlienka, že aj z „príjemcu“ umenia sa môže stať jeho tvorca.
Výstava obsahuje aj občiansky rozmer podčiarkujúci význam každého verejne prejaveného názoru. Je možné, že návštevníci výstavy nájdu svoj komentár či názor na inú výstavu, o ktorom si mysleli, že ostal nepovšimnutý, alebo dávno zabudnutý.
Zámerom výstavy je ukázať, že práve knihy návštev znamenajú spojenie medzi autorom/ kurátorom a laickou verejnosťou a predstavujú jednu z mála spätných väzieb. Je jedno, akým spôsobom je táto príležitosť využitá. Podpis, čmáranica, alebo kritický postoj predstavujú reakciu, ktorá neostáva bez povšimnutia.

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.