Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

MODEL/ Tomáš Džadoň, Štefan Papčo, Martin Piaček, Patrik Kovačovský | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

GMB v roku 2011 oslávila 50. výročie založenia?

Výstava

MODEL/ Tomáš Džadoň, Štefan Papčo, Martin Piaček, Patrik Kovačovský

Mirbachov palác (pozrite kontakt)
3. 9. 2009 - 20. 9. 2009
Kurátor: Roman Popelár

Vernisáž: 3. 9. o 17 h, Mirbachov palác GMB, Františkánske nám. 11

Multimediálny projekt, primárne zameraný na sochu–objekt–model, je postavený na konfrontácii štyroch výtvarníkov v prístupe k zadanej téme. Dvaja patria k mladšej strednej generácii, dvaja k najmladšej. Jadro výstavy tvoria diela Patrika Kovačovského (1970) a Štefana Papča (1983), pričom Martin Piaček (1972) a Tomáš Džadoň (1981) sú, vzhľadom na charakter tvorby posledných rokov, prizvaní hostia.

Vystavujúci v tvorbe využívajú nové technológie, ktoré aplikujú do súčasného sochárstva. Nimi sú napr. vyfrézované 3D modely fiktívnych priestorov nasimulovaných zo skenov priestorov skutočných (reálnych) ako aj 3D modely simulujúce nadrozmerné objektové inštalácie.
V roku 2008 bola dvojica Kovačovský – Papčo prihlásená do výberového konania na reprezentáciu Slovenska v rámci benátskeho Bienále 2009. Aj keď bol napokon oslovený iný kandidát, dvojica zostala naďalej spolupracovať. Výsledkom sú ďalšie veľkorysé návrhy riešení objektov v priestore, vytváranie fiktívnych priestorov a architektúr, ktoré budú prvýkrát verejne vystavené. Prizvaní hostia výstavu doplnia o jedno nové dielo viažuce sa k téme. 
 
Zámerom projektu je poukázať na nové experimentálne ideové prístupy a riešenia v sochárstve a ich využitie na sprostredkovanie osobitého vizuálneho zážitku v komunikácii s divákom.

 

                                                                                                                    Roman Popelár

 

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Pálffyho palác / Výstava
Kurátori: Daniela Čarná, Vladislav Malast
27. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Viera Kraicová, Tamara Klimová, Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková
Kurátorka: Ľuba Belohradská
20. 9. 2018 - 4. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autorka: Emoke Vargová
Kurátorka: Zora Rusinová
11. 9. 2018 - 28. 10. 2018
Pálffyho palác / Výstava
Autori: Mária Čorejová, Oliver McConnie, Markus Selg, Laco Teren a Miroslav Pomichal
Kurátor: Miroslav Pomichal
4. 9. 2018 - 11. 11. 2018
Mirbachov palác / Výstava
Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan
Kurátor: Gabriela Smetanová
10. 7. 2018 - 28. 10. 2018
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Re – interpretácia
Autor: Patrik Kovačovský
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.