Galéria mesta Bratislavy ­– Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
BRATISLAVA

INTIM GALLERY. LEN ON A VY | Galéria mesta Bratislavy | Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výstavy GMB


Pozrite si celý archív výstav

Vedeli ste, že

v rokoch 1979 – 1993 existovala v GMB Galéria dieťaťa?

Výstava

INTIM GALLERY. LEN ON A VY

Pálffyho palác (pozrite kontakt)
11. 5. 2006 - 11. 6. 2006

ŠTIPENDIUM PRE MLADÝCH KURÁTOROV 2006

Kurátorky: Eva Kotláriková, Diana Majdáková

Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom podporovať kurátorskú prax študentov - budúcich kurátorov.

Víťazný projekt "Intim Gallery" poskytuje návštevníkovi čas, priestor a pohodlie pre maximálne možné využitie kontaktu s výtvarným dielom.
Prezentuje aktuálne slovenské umenie v zastúpení mladého výtvarníka Erika Šilleho. Výber je zámerný, pretože práve súčasné umenie býva širokou verejnosťou najmenej akceptované.

K vzniku projektu viedli úvahy o bežnej praxi galérií, ktoré často kladú väčší dôraz na vlastnú prezentáciu maximálneho počtu umeleckých diel ako na pohodlie ich diváka. Navyše, človek je v dnešnej dobe zvyknutý na rýchly sled vizuálnych vnemov a málokedy venuje dlhšiu pozornosť iba jednému statickému obrazu. Práve toto môže viesť k nepochopeniu a odcudzeniu bežného človeka výtvarnému umeniu, ktoré si pre dokonalé sprostredkovanie okrem otvorenosti diváka vyžaduje aj vhodné podmienky na jeho sústredenie a hlbšie vnímanie.

Súčasťou výstavy sú aj teoretické informácie, poskytujúce možnosť hlbšie sa s videným oboznámiť. Sú však podané v čo najprístupnejšej forme, s možnosťou hravej interakcie divák - dielo. Načrtnutá analýza diela nie je definitívnym odborným textom, ale istým "návodom" akým spôsobom sa dá na obraz pozerať.

Zámerom projektu je prehĺbenie porozumenia medzi divákom a umeleckým dielom, a zároveň preklenutie zdanlivej vzdialenosti troch subjektov - umelca, výtvarného teoretika a návštevníka galérie.Intim_nahlad.jpg.jpg

Newsletter

Chcete byť informovaní o podujatiach Galérie mesta Bratislavy?

Ďalšie výstavy/akcie


Mirbachov palác / Výstava
Autor: Josef Lada
23. 11. 2018 - 24. 2. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Kurátorka: Alexandra Tamásová
15. 11. 2018 - 20. 1. 2019
Mirbachov palác / Výstava
Autor: Péter Korniss
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Pálffyho palác / Výstava
Autor: Daniel Boschung
1. 11. 2018 - 13. 1. 2019
Oblastní galerie Liberec, Lázně / Externá expozícia
Kurátori: Zsófia Kiss-Szemán, Zuzana Štepanovičová
27. 9. 2018 - 6. 1. 2019
 

Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Panská 19
815 35 Bratislava

Otvorené denne
okrem pondelka
od 11 do 18 h.

Portrét Karola VI. (III.) ako uhorského kráľa
Autor: Johann Jacob Matern di Cilano
Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke GMB propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v GMB, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. GMB nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či inštitúcie zastupujúcej jeho práva, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných autorských práv autora.